Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΠΔ 72/2022 Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας.

Τεύχος A’ 197/19.10.2022

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λει-
τουργών στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

....


Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασί-
ζουμε:
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Αντεισαγγελέων Εφετών, οι
οποίες συνεστήθησαν με το άρθρο 145 του ν. 4938/2022,
κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών της Χώρας, ως εξής:
1. Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου: Αυξάνεται ο
αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων
Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε δύο (2).

 

2. Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας: Αυξά-
νεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγ-
γελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού
αριθμού αυτών σε δύο (2).
3. Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας: Αυξάνεται ο αριθ-
μός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών
κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών
σε δύο (2).
4. Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός
των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών
κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών
σε δύο (2).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ