Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ - Τεύχος Γ’ 2221/05.09.2023

 πρώτη ανάρτηση 7-9-2023 2,11

upd 30-9-2023 (διόρθωση Τεύχος Γ’ 2500/27.09.2023)

 

Τεύχος Γ’ 2221/05.09.2023

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Αυγούστου 2023
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 63, 88 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτει-
ας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),
το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την 76/2023
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, προάγονται κατ’ εκλογή,
στο βαθμό του Πρωτοδίκη οι κατωτέρω Πάρεδροι Πρω-
τοδικείου
που έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθε-
τούνται σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοδικών, ως εξής:


1. Θεσσαλονίκης, ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΑΚΑΖΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας,
2. Πειραιά, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
3. Αθηνών, ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΔΑ του ΘΩΜΑ, στο Πρωτοδι-
κείο Κορίνθου,
4. Αθηνών, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΕΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου,
5. Αθηνών, ΑΜΑΛΙΑ ΛΑΪΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Αγρινίου,
6. Αθηνών, ΦΟΙΒΗ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
7. Αθηνών, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΕΓΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, στο Πρω-
τοδικείο Άρτας,
8. Αθηνών, ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΑΡΚΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ, στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου,
9. Θεσσαλονίκης, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΚΟΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ, στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας,
10. Αθηνών, ΘΩΜΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, στο
Πρωτοδικείο Πατρών,
11. Θεσσαλονίκης, ΜΑΡΘΑ - ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΑΣΚΟΥ του
ΗΛΙΑ, στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
12. Θεσσαλονίκης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
13. Πειραιά, ΒΑΡΒΑΡΑ ΨΥΧΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου,
14. Αθηνών, ΜΑΝΘΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Άρτας,
15. Πειραιά, ΔΑΝΙΗΛ ΛΕΚΚΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ, στο Πρω-
τοδικείο Χαλκίδας,
16. Θεσσαλονίκης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΡΟΥΠΗ του ΗΛΙΑ,
στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
17. Θεσσαλονίκης, ΧΡΙΣΤΙΝΑ- ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΣΚΑΚΗ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
18. Θεσσαλονίκης, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΣ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Λευκάδας,
19. Αθηνών, ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,
20. Θεσσαλονίκης, ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ του ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
21. Αθηνών, ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΛΚΑ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,
22. Θεσσαλονίκης, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΤΖΗΣ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Λαμίας,
23. Λάρισας, ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΙΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στο
Πρωτοδικείο Λαμίας,
24. Αθηνών, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΝΤΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,
25. Αθηνών, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΤΑΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου,
26. Μυτιλήνης, ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
27. Αθηνών, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου,
28. Θεσσαλονίκης, ΖΩΗ ΧΑΡΙΤΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου,
29. Θεσσαλονίκης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Πατρών,
30. Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
31. Αθηνών, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΟΥΚΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
32. Αθηνών, ΕΥΘΥΜΙΑ ΡΙΖΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
33. Βόλου, ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΟΥΤΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Λαμίας,
34. Πειραιά, ΕΛΕΝΑ ΜΕΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στο Πρω-
τοδικείο Πατρών,

35. Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου,
36. Θεσσαλονίκης, ΘΑΛΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
37. Κατερίνης, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΙΓΚΟΥΔΗ του ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΥ, στο Πρωτοδικείο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,
38. Χαλκιδικής, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του
ΣΤΑΥΡΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
39. Πειραιά, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ, στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
40. Αθηνών, ΑΓΑΠΗ - ΟΥΙΝΤΑΝΤ ΓΑΡΦΕ του ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ, στο Πρωτοδικείο Σπάρτης,
41. Αθηνών, ΠΛΟΥΜΙΤΣΑ ΒΑΡΚΑΡΗ του ΕΥΚΛΕΙΔΗ, στο
Πρωτοδικείο Σπάρτης,
42. Ηρακλείου, ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΤΣΟΡΙΝΑΚΗ του ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΥΣ, στο Πρωτοδικείο Χανίων,
43. Κατερίνης, ΑΒΡΑΑΜ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΥ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Άμφισσας,
44. Αθηνών, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ,
στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου,
45. Αθηνών, ΕΛΕΝΗ ΛΥΡΙΤΣΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ, στο Πρω-
τοδικείο Λαμίας,
46. Αθηνών, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ του ΧΑΡΙ-
ΔΗΜΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου,
47. Πειραιά, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΕΝΕΡΗ του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Άμφισσας,
48. Πειραιά, ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Σπάρτης,
49. Αθηνών, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
στο Πρωτοδικείο Πατρών,
50. Θεσσαλονίκης, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ του ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
51. Λαμίας, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΜΠΑΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ, στο Πρω-
τοδικείο Ιωαννίνων,
52. Αλεξανδρούπολης, ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
53. Αθηνών, ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ,
στο Πρωτοδικείο Πατρών,
54. Σερρών, ΑΛΕΞΙΑ ΦΛΩΡΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, στο Πρω-
τοδικείο Χανίων,
55. Λαμίας, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ, στο Πρωτοδικείο Λευκάδας,
56. Πειραιά, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΥ, στο Πρωτοδικείο Σύρου,
57. Αθηνών, ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ, στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος,
58. Κοζάνης, ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ του ΙΩΣΗΦ, στο Πρω-
τοδικείο Κέρκυρας,
59. Θεσσαλονίκης, ΡΕΒΕΚΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Πατρών,
60. Αθηνών, ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΣΣΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, στο Πρω-
τοδικείο Χανίων,
61. Αθηνών ΕΛΕΝΗ ΒΟΪΚΟΛΑΡΗ του ΡΟΛΑΝΤ, στο
Πρωτοδικείο Πατρών,
62. Χανίων, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Λασιθίου,
63. Πειραιά, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΜΑΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
64. Αθηνών, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥΝΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
65. Κέρκυρας, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, στο
Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
66. Αθηνών, ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Αμαλιάδος,
67. Ηρακλείου, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΡΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Λασιθίου,
68. Αθηνών, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΝΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
69. Αθηνών, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΛΗ του ΠΕΤΡΟΥ, στο Πρω-
τοδικείο Σάμου,
70. Ηρακλείου, ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Χίου,
71. Αθηνών, ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΕΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Αμαλιάδος,
72. Ρόδου, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ, στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
73. Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΟΛΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
74. Μεσολογγίου, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΡΕΜΕΤΗ του ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας,
75. Αθηνών, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΥΣΣΑ του ΛΑΜΠΡΟ, στο
Πρωτοδικείο Ρόδου,
76. Αθηνών, ΜΑΛΑΜΩ ΚΟΥΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Σύρου,
77. Αθηνών, ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΛΙΚΕΝΤΖΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Σύρου,
78. Ηρακλείου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
79. Κορίνθου, ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Νάξου,
80. Αθηνών, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑ-
ΗΛ, στο Πρωτοδικείο Χίου,
81. Ρόδου, ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ,
στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
82. Αθηνών, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
83. Αθηνών, ΘΕΑΝΩ ΚΙΟΣΣΕ του ΠΕΤΡΟΥ, στο Πρω-
τοδικείο Σάμου,
84. Αθηνών, ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΪΜΠΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Κω,
85. Αθηνών, ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στο
Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
86. Ναυπλίου, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, στο
Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
87. Θεσσαλονίκης, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΖΟΥ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
88. Αθηνών, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο Πρωτοδικείο Σάμου,
89. Καλαμάτας, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ του ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας,
90. Αθηνών, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
στο Πρωτοδικείο Κω,
91. Πατρών, ΑΛΕΞΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ
του ΗΛΙΑ, στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
92. Πατρών, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΥ, στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας,
93. Χανίων, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
του ΙΩΑΝΝΗ στο Πρωτοδικείο Κω,
94. Ναυπλίου, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΑΚΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στο
Πρωτοδικείο Ζακύνθου,

95. Πατρών, ΚΑΝΕΛΛΑ ΚΑΠΟΥΤΣΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
96. Πατρών, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
97. Ζακύνθου, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο Πρωτοδικείο Ρόδου, της προαγωγής
τους λογιζομένης από 12.7.2023.
(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
26006/26.07.2023 - ΑΔΑ: ΨΚ97Ω-ΑΚΒ και 26006Α/
26.07.2023 - ΑΔΑ: Ω8Π7Ω - ΛΨΥ).
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 39475/
11.08.2023).
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ