Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο  71   ΕισΝΚΠολΔ «Στις εργατικές διαφορές καθώς και στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού δεν καταβάλλεται το κατά το νόμο ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) δικαστικό ένσημο, για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε καθ’ ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής ή της αίτησης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις εργατικών διαφορών, καθώς και αιτήσεων για την έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού, για τις οποίες καταβάλλεται δικαστικό ένσημο, αυτό καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής, της αίτησης ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις.».   

 

Ακολουθεί απόσπασμα της  ΑΠ 291/2015 (βάση νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ) σύμφωνα με την οποία

«…Εξάλλου, κατά το άρθρο 2 του ν. ΓΠΟH`/1912 "περί δικαστικών ενσήμων", όπως αυθεντικώς ερμηνεύτηκε με το ν.δ. 1544/1942 και τροποποιήθηκε με το ν.δ. 4189/1961 και το άρθρο 71 του ΕισΝΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 17 του ν. 2479/1997, προκειμένου για εργατικές διαφορές, όταν το αίτημα της αγωγής υπερβαίνει το ποσό της εκάστοτε καθ` ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου καταβάλλεται τέλος δικαστικού ενσήμου. Από τη διάταξη αυτή, σαφώς, προκύπτει ότι, όταν το αντικείμενο της εργατικής διαφοράς υπερβαίνει το ποσό της εκάστοτε καθ` ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου, ο ενάγων είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το ανάλογο δικαστικό ένσημο, για το επιπλέον αντικείμενο της διαφοράς και όχι για το σύνολο του αιτούμενου ποσού.»

(βλ. και Κεραμέας - Κονδύλης - Νίκας «ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠολΔ» (2000), άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ)

 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι κατά το υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου στις εργατικές διαφορές, αφαιρούμε 20.000 ΕΥΡΩ από το αιτούμενο  ποσό (που αποτελεί το όριο της αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου) και ΜΟΝΟΝ αυτό που απομένει υπόκειται σε δικαστικό ένσημο 4‰ πλέον λοιπών προσαυξήσεων.

 

Η ανάρτηση αυτή έγινε με αφορμή κάποιες ηλεκτρονικές εφαρμογές που υπάρχουν σε διάφορα νομικά site και δίνουν επιλογή υπολογισμού του ενσήμου με 8‰ ή 4‰. Εντούτοις οι εφαρμογές αυτές ΔΕΝ προβαίνουν ταυτόχρονα και στην αφαίρεση του ποσού των 20.000 ΕΥΡΩ, με αποτέλεσμα να  υπολογίζεται μεγαλύτερο το ένσημο.

π.χ. : έστω εργατική διαφορά 45.000 ΕΥΡΩ.

Αν στις εφαρμογές αυτές βάλουμε μόνο το ποσό των 25.000 ΕΥΡΩ (σύμφωνα και με την απόφαση του ΑΠ), το ένσημο ανέρχεται σε 132,40 ΕΥΡΩ

Αν όμως βάλουμε ολόκληρο το ποσό των 45.000 ΕΥΡΩ , τότε το ένσημο ανέρχεται σε 238,32 ΕΥΡΩ, το οποίο είναι λάθος.

 

Ιωάννης Χήνος

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ