Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (ΣτΕ) Τεύχος Γ’ 2444/22.09.2023

Τεύχος Γ’ 2444/22.09.2023

 

 

 4 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19 ης Σεπτεμβρίου 2023
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 88 παρ. 6 και 90
του Συντάγματος, τα άρθρα 59 παρ. 1 και 5, 78 και 79
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της


υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α’ 94), το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την
22/2023 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, προάγεται κατ’ απόλυτη
εκλογή, στoν βαθμό τoυ Συμβούλου της Επικρατείας,

για πλήρωση κενής οργανικής θέσης, ο Πρόεδρος
Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης,
Οδυσσέας Σπαχής του Λεάνδρου, ο οποίος έχει τα νό-
μιμα προσόντα.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 43512/
15-9-2023).
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ