Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΔΙΚΑΣΤΩΝ/ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΦΕΚ Γ 3089/2021

ΦΕΚ Γ 3089/2021 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
 

 

.....

 

Α. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια τριετία
ως ακολούθως:

1. Στο Εφετείο Αιγαίου τον Εφέτη Βασίλειο Πορτοκάλ-
λη του Στυλιανού, σε αντικατάσταση της προαχθείσης σε
Πρόεδρο Εφετών Ασημίνας Πετροπούλου του Πέτρου.
2. Στο Εφετείο Ευβοίας την Εφέτη Γεωργία - Ελένη Πα-
παγιαννοπούλου του Χρήστου, σε αντικατάσταση της
Εφέτη Στυλιανής Καραμανλίδου του Ιωάννη, η οποία
μετατέθηκε στο Εφετείο Θράκης.
3. Στο Εφετείο Θράκης την Εφέτη Άννα Κουσιοπούλου
του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευστρατίας
Πατσάκογλου του Δημητρίου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
4. Στο Εφετείο Κοζάνης την Εφέτη Ελένη Παρπούλα
του Σωτηρίου σε αντικατάσταση της Εφέτη Χρυσούλας
Πανά του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
5. Στο Πρωτοδικείο Αιγίου ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Μιχαήλ Τσέφας του Ευσταθίου σε αντικατάσταση του
Προέδρου Πρωτοδικών Νικόλαο Μανιώτη του Ιωάννη,
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αγρινίου.
6. Στο Πρωτοδικείο Γρεβενών την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Αργυρώ Κίτσου του Ευσταθίου σε αντικατάσταση
της προαχθείσης σε Εφέτη Πατρών Ουρανίας Βασιλειά-
δου του Χρήστου.
7. Στο Πρωτοδικείο Δράμας την Πρωτοδίκη Αντωνία
Καρυώτη του Ιωάννη σε αντικατάσταση του προαχθέ-
ντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Χρήστου Μα-
κρυκώστα του Ευαγγέλου.
8. Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Μαριάννα Μπέη του Αλεξάνδρου σε αντικατά-
σταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ολυμπίας Κώστα του
Ανδρέα, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
9. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Ελένη Κεχαγιά του Ιωάννη σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Ευαγγελίας Αλεξακίδου του Γε-
ωργίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
10. Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Αικατερίνη Λούδη του Δημητρίου σε αντικατά-
σταση της προαχθείσης σε Εφέτη Θράκης Θεοδώρας
Θεοδοσιάδου του Σταύρου.
11. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας τον Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Δημήτριο Χριστόπουλο του Γεωργίου σε αντικα-

τάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Δημήτριου Μίγκου
του Χρήστου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
12. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Θεοδώρα Τέτσιου του Κωνσταντίνου σε αντικατά-
σταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ελένης Κεχαγιά του
Ιωάννη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καστο-
ριάς.
13. Στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας την Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Ευαγγελία Τσαπαλιάρη του Ελευθέριου σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αναστασίας
Ξηρογιάννη του Νικολάου, η οποία μετατέθηκε στο Πρω-
τοδικείο Κορίνθου.
14. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Διονύσιο Ρεπούση του Χαραλάμπους σε αντικα-
τάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Μαριάννας Μπέη
του Αλεξάνδρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Καρδίτσας.
15. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Ολυμπία Κώστα του Ανδρέα σε αντικατάσταση της
προαχθείσης σε Εφέτη Πατρών Σταυρούλας Κουταντέλια
του Αποστόλου.
16. Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας τον Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Ιωάννη Τζαφέστα του Κωνσταντίνου σε αντι-
κατάσταση του προαχθέντος σε Εφέτη Αθηνών Ιωάννη
Γούλα του Δημητρίου.
17. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την Πρόεδρο Πρω-
τοδικών Αδαμαντία Κρόκου του Χαραλάμπους σε αντι-
κατάσταση την Πρόεδρο Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά
Φαγκρίδα του Αθανασίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
18. Στο Πρωτοδικείο Νάξου τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Ελευθέριο Αγγελίδη του Βασίλειου σε αντικατάστα-
ση του Προέδρου Πρωτοδικών Ιωάννη Τζαφέστα του
Κωνσταντίνου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Λευκάδας.
19. Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Παρασκευή Σχοινά του Δρόσου σε αντικατάσταση
της Προέδρου Πρωτοδικών Ουρανίας Καλατζαντωνά-
κη του Παντελή, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Ιωαννίνων.
20. Στο Πρωτοδικείο Σάμου την Πρόεδρο Πρωτοδικών
Ελένη Αναστασίου του Φιλίππου σε αντικατάσταση της
Προέδρου Πρωτοδικών Ελισάβετ Κούτρα του Παναγιώ-
τη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
21. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Άννα Πίλλη του Ιωάννη σε αντικατάσταση του
Προέδρου Πρωτοδικών Νικολάου Παύλου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
22. Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης την Πρωτοδίκη Αι-
κατερίνη - Παρασκευή Παπαδάτου του Παναγιώτη σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ευαγγελίας
Τσαπαλιάρη του Ελευθερίου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας.
23. Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων την Πρωτοδίκη Μαρία
Γάκη του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση του Προέ-
δρου Πρωτοδικών Χρήστου Αλμπάνη του Κωνσταντίνου,
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
24. Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Νικόλαο Τσίτρο του Αναστασίου σε αντικατάσταση
της προαχθείσης σε Εφέτη Πατρών Ελένης Σταμπουλί-
δου του Βασιλείου.
25. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Ουρανία Καραντζίκη του Ιωάννου σε αντικατάστα-
ση της προαχθείσης σε Εφέτη Ναυπλίου Κωνσταντίνας
Φλετούρη του Ιωάννη.


Β. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
τριετία ως ακολούθως:

1. Στο Εφετείο Αιγαίου την Εφέτη Νίκη Αστερή του
Βασιλείου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ιωάννας Πέττα -
Χριστοπούλου του Χρήστου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Αθηνών.
2. Στο Εφετείο Ευβοίας τον Εφέτη Νικόλαο Τσιρώνη
του Χρήστου, σε αντικατάσταση του Εφέτη Κωνσταντί-
νου Βουλγαρίδη του Αριστείδη, ο οποίος μετατέθηκε
στο Εφετείο Αθηνών.
3. Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης την Πρόεδρο Εφετών
Ελένη Μαστρογιώργη του Σπυρίδωνος σε αντικατάστα-
ση του προαχθέντος σε Αρεοπαγίτη Κλεόβουλου-Δημη-
τρίου Κοκκορού του Άγιδος.
4. Στο Εφετείο Θράκης την Εφέτη Ιωάννα Ζάσκα του
Δημητρίου σε αντικατάσταση της Εφέτη Ολυμπίας Κο-
ρέα του Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο
Ιωαννίνων.
5. Στο Εφετείο Κοζάνης την Εφέτη Ουρανία Ευαγγελίου
του Χρήστου σε αντικατάσταση της Εφέτη Μυρσίνης Κο-
ντογιάννη του Παντελή, η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης.
6. Στο Εφετείο Λάρισας την Εφέτη Αικατερίνη Ντόσκα
του Απόστολου σε αντικατάσταση της Εφέτη Κυριακού-
λας Σαραντούδα του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης.
7. Στο Εφετείο Πατρών τον Εφέτη Κωνσταντίνο Αλε-
ξίου του Δημητρίου σε αντικατάσταση της Εφέτη Αγγε-
λικής Καγιούλη του Νικολάου η οποία μετατέθηκε στο
Εφετείο Αθηνών.
8. Στο Πρωτοδικείο Αιγίου την Πρωτοδίκη Πανωραία
Σπανού του Δημητρίου σε αντικατάσταση της προαχθεί-
σης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελένη Ταπεινού του Αρι-
στείδη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών.
9. Στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας τον Πρωτοδίκη Χρή-
στο Φαρσαλιώτη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αλεξάνδρας Ψαρρή, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Πατρών.
10. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας την Πρωτοδίκη Μαρία
Οικονομάκη του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της
προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Πατρών Αμαλίας
Καραμήτρου του Γεωργίου.
11. Στο Πρωτοδικείο Βόλου την Πρωτοδίκη Άννα Τσι-
λιγγιρίδη του Αιμίλιου σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Γεώργιου Κακαμανούδη του Μιχαήλ λόγω λήξης της
θητείας του.
12. Στο Πρωτοδικείο Έδεσσας τον Πρωτοδίκη Δημή-
τριο Στάθη του Στέργιου σε αντικατάσταση της Πρωτο-
δίκη Παναγιώτας Σιδερίδου του Κωνσταντίνου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας.
13. Στο Πρωτοδικείο Θηβών τον Πρωτοδίκη Εμμανου-
ήλ Αλοΐζο του Σταματίου σε αντικατάσταση του προα-

χθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Ελευθέριο
Παΐσιο του Νικολάου.
14. Στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων τον Πρωτοδίκη Θε-
όδωρο Φιλιππόπουλο του Σπυρίδωνα σε αντικατάσταση
της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ναυπλίου
Παρασκευής Σχοινά του Δρόσου.
15. Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης την Πρωτοδίκη Αντι-
γόνη Χρήστου του Παναγιώτη σε αντικατάσταση του
Ιωάννη Ιωαννίδη του Φιλίππου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Κιλκίς.
16. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας την Πρωτοδίκη Άννα
Μπατσίλα του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Δαμιανού Καϊρέτογλου του Χρήστου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας.
17. Στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας τον Πρωτοδίκη
Γεώργιο Γάτσιο του Αντωνίου σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Αντώνιου Σωφρονά του Δημητρίου, ο οποί-
ος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών.
18. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας την Πρωτοδίκη Ελένη
Μπέτα του Στέργιου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Αντωνίας Σουρλίγκα του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.
19. Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας την Πρωτοδίκη Ελένη
Μέγα του Νικόλαου σε αντικατάσταση της Ευρυδίκης
Μαρκοπούλου του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
20. Στο Πρωτοδικείο Λιβαδειάς την Πρωτοδίκη
Γεωργία Κοταδήμου του Μιλτιάδη σε αντικατάσταση
του προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Ναυπλίου
Παναγιώτη Τρυφωνόπουλο του Γεωργίου.
21. Στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου την Πρωτοδίκη
Νίκη Κουτσιαύτη του Βασίλειου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αλεξάνδρας Ορφανίδου του Αρίσταρχου
λόγω λήξη της θητείας της.
22. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την Πρωτοδίκη Κρυ-
σταλία Κεραμιδά του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση
την Πρωτοδίκη Ευτυχία - Ευαγγελία Σταματέλου του
Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Πατρών.
23. Στο Πρωτοδικείο Νάξου τον Πρωτοδίκη Θεοφάνη
Γαρούφο του Απόστολου σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Ουρανίας Ταπεινοπούλου του Αιμίλιου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σύρου.
24. Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας τον Πρωτοδίκη
Γεώργιο Μαυράκη του Ιωάννη σε αντικατάσταση της
προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Μυτιλήνης Αδα-
μαντίας Κρόκου του Χαραλάμπους.
25. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης τον Πρωτοδίκη Γεώργιο
Καπετανίδη του Ιωάννη σε αντικατάσταση της Πρωτοδί-
κη Μαρίας Φτάκα του Αθανάσιου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Βόλου.
26. Στο Πρωτοδικείο Σάμου τον Πρωτοδίκη Αριστείδη
Λουλουδόπουλο του Λουλούδη σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αγνής Γκατζόφλια του Νικολάου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
27. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρωτοδίκη Μαρία
Κακαβά του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ελένης Στεφανίδου του Σταύρου, λόγω μεταθέσεώς της
28. Στο Πρωτοδικείο Τρίπολης τον Πρωτοδίκη Ανδρέα
Περγιαλιώτη του Θεοφάνη σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Κωνσταντίνας Λουκαδάκου του Λουκά, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Γυθείου.
29. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας την Πρωτοδίκη Αθα-
νασία Ρυσσάκη του Θεόφιλου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Δέσποινας Ταβούτη του Μιχαήλ, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.


Γ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές ανηλίκων για μια διετία
ως ακολούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας την Πρωτοδίκη Ανδρο-
μάχη Πασχάλη του Δημητρίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ανδρομάχης Καρακώστα του Αριστοτέλη
λόγω λήξης της θητείας της.
2. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου τον Πρωτοδίκη Ιωάννη
Εγγλέζο του Νικόλαου σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Παρασκευά Λασκαρίδη του Γεωργίου ο οποίος μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
3. Στο Πρωτοδικείο Έδεσσας τον Πρωτοδίκη Δημήτριο
Στάθη του Στέργιου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Παναγιώτας Σιδερίδου του Κωνσταντίνου, η οποία με-
τατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας.
4. Στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας τον Πρωτοδίκη Τιμό-
θεο Κοντοχρήστο του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση
της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Θω-
μαή Γιαννέκου του Στέργιου.
5. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Μαρια-
λένα Χονδροκούκη του Παναγιώτη σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Δέσποινας Σιμοπούλου του Απόστολου,η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
6. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας
α) την Πρωτοδίκη Γεωργία Τσιλιβή του Κωνσταντίνου
ως Α΄ και Β΄ Ανακρίτρια Ανηλίκων σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Τιμόθεου Κοντοχρήστου, ο οποίος μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.
7. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας την Πρωτοδίκη Ελένη
Μπέτα του Στέργιου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Αντωνίας Σουρλίγκα του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.
8. Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου την Πρωτοδίκη Ελένη
Γερασοπούλου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Μαρία Χατζηδάκη του Εμμανουήλ η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
9. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης την Πρωτοδίκη Αθηνά
Βασιλειάδου του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Κωνσταντίνου Αμπλιανίτη του Ιωάννη, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κοζάνης.
10. Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης την Πρωτοδίκη Αι-
κατερίνη - Παρασκευή Παπαδάτου του Παναγιώτη σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Βασιλικής Νικητοπού-
λου του Μιχαήλ, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.
11. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας τον Πρωτοδίκη Γερά-
σιμο Μαφρέδα του Στυλιανού σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αικατερίνης Βαλσαμίδη του Κωνσταντίνου,
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.


Δ. Ορίζονται αναπληρωτές ανακριτές ανηλίκων για μία
διετία ως ακολούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας την Πρωτοδίκη Ειρήνη
Μπινιάρη του Νικολάου σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-

κη Δημητρίου Ζάχου του Ζαχαρία, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Αγγε-
λική - Λουίζα Ρούσσου του Ανδρέα σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Ιωάννη Γκάτζια του Ευάγγελου ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άμφισσας.


Ε. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές για μία διετία ως ακο-
λούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου την Πρωτοδίκη Χρυσάν-
θη Σταυροπούλου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Ηλιάνας Παπαηλία του Σπυρίδωνος, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας.
2. Στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας τον Πρωτοδίκη Χρή-
στο Φαρσαλιώτη του Βασιλείου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αλεξάνδρας Ψαρρή του Αντωνίου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών.
3. Στο Πρωτοδικείο Βέροιας την Πρωτοδίκη Ανδρομά-
χη Πασχάλη του Δημητρίου στο Α’ Ανακριτικό Τμήμα σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ανδρομάχης Καρακώστα
του Αριστοτέλη λόγω λήξης της θητείας της.
4. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου τον Πρωτοδίκη Ιωάννη
Εγγλέζο του Νικολάου σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Παρασκευά Λασκαρίδη του Γεωργίου, ο οποίος μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
5. Στο Πρωτοδικείο Έδεσσας τον Πρωτοδίκη Δημήτριο
Στάθη του Στέργιου σε αντικατάσταση της Παναγιώτας
Σιδερίδου του Κωνσταντίνου η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Βέροιας.
6. Στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας τον Πρωτοδίκη Τιμό-
θεο Κοντοχρήστο του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση
της προαχθείσης Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Θωμαή
Γιαννέκου του Στέργιου.
7. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Μαρια-
λένα Χονδροκούκη του Παναγιώτη σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Δέσποινας Σιμοπούλου του Αποστόλου,
η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
8. Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου την Πρωτοδίκη Αμαλία
Μανουσάκη του Ιωάννη στο Γ’ τμήμα Πλημμελειοδικών
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Σοφίας Χειμάρα του
Σπυρίδωνος, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών.
9. Στο Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας την Πρωτοδίκη Σο-
φία Σισμανίδου του Ελευθερίου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ευγενίας Ζεϊμπέκη του Βασιλείου λόγω λήξης
της θητείας της.
10. Στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων την Πρωτοδίκη Μα-
ρία Παπακώστα του Δημητρίου σε αντικατάσταση της
προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Μαρίας
Κριτσινέλια του Βασιλείου.
11. Στο Πρωτοδικείο Καστοριάς την Πρωτοδίκη Μαρία
Σαλμανλή του Αθανασίου σε αντικατάσταση της Πρω-
τοδίκη Ελένης Παπαδοπούλου του Ταξιάρχη, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
12. Στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας τον Πρωτοδίκη Νικό-
λαο Πελέκη του Ηλία σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ανθούλας Δέρμου του Ανάργυρου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Άρτας.
13. Στο Πρωτοδικείο Κορίνθου τον Πρωτοδίκη Θωμά
Σύψα του Παναγιώτη στο Β’ Ανακριτικό Τμήμα σε αντι-
κατάσταση του Πρωτοδίκη Σταύρου Ασημακόπουλου
του Θεοδώρου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Καλαμάτας.
14. Στο Πρωτοδικείο Λαμίας την Πρωτοδίκη Ελένη
Μπέτα του Στέργιου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Αντωνίας Σουρλίγκα του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας.
15. Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου την Πρωτοδίκη Ελένη
Γερασοπούλου του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Μαρίας Χατζηδάκη του Εμμανουήλ, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
16. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης τον Πρωτοδίκη Αχιλ-
λέα Καρύδα του Ιωάννη σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Αστέριου Μυλωνά του Ιωάννη, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
17. Στο Πρωτοδικείο Νάξου τον Πρωτοδίκη Φώτιο
Σκυριανό του Νικολάου σε αντικατάσταση του Πρωτο-
δίκη Θεοφάνη Γαρούφου του Απόστολου λόγω λήξης
της θητείας του.
18. Στο Πρωτοδικείο Πρέβεζας τον Πρωτοδίκη Σπύ-
ρο Τουρναβίτη του Παναγιώτη σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Μηνά Ζαλομήτσου του Ναούμ λόγω λήξης
της θητείας του.
19. Στο Πρωτοδικείο Ροδόπης την Πρωτοδίκη Αθηνά
Βασιλειάδου του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Κωνσταντίνου Αμπλιανίτη του Ιωάννη, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κοζάνης.
20. Στο Πρωτοδικείο Σάμου την Πρωτοδίκη Ανδριάν-
να Παναγοπούλου του Νικολάου σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Κωνσταντίνου Νταρακλίτσα του Αντωνίου,
λόγω λήξης της θητείας του.
21. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρωτοδίκη Μαρία
Κακαβά του Γεωργίου σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Ελένης Στεφανίδου του Σταύρου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Βέροιας.
22. Στο Πρωτοδικείο Σπάρτης την Πρωτοδίκη Αικατε-
ρίνη - Παρασκευή Παπαδάτου του Παναγιώτη σε αντι-
κατάσταση της Πρωτοδίκη Βασιλικής Νικητοπούλου του
Μιχαήλ, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου.
23. Στο Πρωτοδικείο Σύρου την Πρωτοδίκη Ουρανία
Ταπεινοπούλου του Αιμιλίου σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Στέργιου Δρίτσα του Γεωργίου, ο οποίος μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
24. Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας:
Α) την Πρωτοδίκη Ειρήνη Μπινιάρη του Νικολάου στο
Α΄ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη
Δημητρίου Ζάχου του Ζαχαρία, ο οποίος μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Β) Τον Πρωτοδίκη Γεράσιμο Μαφρέδα του Στυλιανού
στο Β΄ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της Πρωτο-
δίκη Αικατερίνης Βαλσαμίδη του Κωνσταντίνου, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.


ΣΤ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές για μία τριετία ως
ακολούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
α) Τον Πρωτοδίκη Βασίλειο Γόγαλη του Μιχαήλ στο
1ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών σε αντι-
κατάσταση της προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών
Ελένης Αναστασίου του Φίλιππου.

του.
δ) Τον Πρωτοδίκη Σταύρο Χαριτίδη του Ευθύμιου στο
4ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών σε αντι-
κατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρίας Καραπά του Ιωάννη
λόγω λήξης της θητείας της.
ε) Την Πρωτοδίκη Μαγδαληνή Ηλιοπούλου του Πανα-
γιώτη στο 7ο Τακτικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδι-
κών σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Δέσποινα Σκαρ-
λάτου του Πέτρου λόγω λήξης της θητείας της.
2. Στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
α) Τον Νικόλαο Πολυζωγόπουλο του Αθανασίου στο Α΄
Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του προαχθέντος σε
Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελευθερίου Καλτάκη του Γεωργίου.
β) Την Πρωτοδίκη Ευφροσύνη - Μαρία Ντόρτου του
Ταξιάρχη σε Β΄ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του
προαχθέντος σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Δημή-
τριο Δάγλα του Κωνσταντίνου.
γ) Την Πρωτοδίκη Γεωργία Γκίντζου του Νικολάου στο
Γ΄ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση του προαχθέντος
σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Λεωνίδα Μπάμπαλη
του Δημητρίου.
δ) Την Πρωτοδίκη Σταματία Μητσοπούλου του Δημη-
τρίου στο ΣΤ΄ Ανακριτικό Τμήμα σε αντικατάσταση της
προαχθείσης σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Ελεάνας
Σταυγιανουδάκη του Δημητρίου.
Ζ. Ανανεώνεται για μια ακόμη διετία τη θητεία:
1. Στο Πρωτοδικείο Κατερίνης τον Πρωτοδίκη Κων-
σταντίνο Βρεττά του Γεωργίου.
2. Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου την Πρωτοδίκη Βενετία
- Μαρία Τσομπανίδου του Κωνσταντίνου.


Η. Ορίζονται αναπληρωτές ανακριτές για μία διετία
ως ακολούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου την Πρωτοδίκη Αγγε-
λική - Λουίζα Ρούσσου του Ανδρέα σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Ιωάννη Γκάτζια του Ευάγγελου ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Άμφισσας.
Θ. Ορίζονται ειδικοί ανακριτές ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας τον Πρωτοδίκη Τιμό-
θεο Κοντοχρήστο του Κωνσταντίνου σε αντικατάσταση
της προαχθείσης Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών Θωμαή
Γιαννέκου του Στέργιου.
2. Στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Αδαμαντία Κρόκου του Χαραλάμπους σε αντι-
κατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά
Φαγκρίδα του Αθανασίου η οποία μετατέθηκε στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
3. Στο Πρωτοδικείο Σύρου την Πρωτοδίκη Ουρανία
Ταπεινοπούλου του Αιμιλίου σε αντικατάσταση του Πρω-
τοδίκη Στέργιου Δρίτσα του Γεωργίου, ο οποίος μετατέ-
θηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ