Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕλΣυν ΦΕΚ Γ 3139/2021

 ΦΕΚ Γ 3139/2021

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Δεκεμβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της
παρ. 3 του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού δικαστη-
ρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35), όπως


η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρ-
θρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά
του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55), και της
παρ. 4 του άρθρου 71 του ιδίου Κώδικα, σε συνδυασμό
με το άρθρο 13 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και
γ) της υπ’ αρ. 52/30-11-2021 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου, επιλέγεται για την πλήρωση μιας κενής θέσης
Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Σύμβουλος

του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλική Ανδρεοπούλου του
Πέτρου, η οποία έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να
προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ - Ελεγκτικό Συνέδριο: 64393/14.12.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ