Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 3081/13.12.2022

 Τεύχος Γ’ 3081/13.12.2022

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

 

 


Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Δεκεμβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ.
213/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπάται
για ένα (1) έτος στο Ειρηνοδικείο Γρεβενών η Ειρηνο-
δίκης Δ’ τάξης Πρέβεζας, Αικατερίνη Βουκουβάλα του
Χρήστου.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 59710/
29.11.2022, ΑΔΑ:Ω32ΥΩ-Θ46 και 59701Α/29.11.2022,
ΑΔΑ: 68ΡΟΩ-ΠΛΤ).
 

 

Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 63, 89 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακι-
νούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 250/2022 από-
φαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθ-
μό του Αρεοπαγίτη, για πλήρωση κενής οργανικής θέ-
σης, η Πρόεδρος Εφετών Αθηνών Ευαγγελία Γιακουμά-
του του Παναγή, της προαγωγής της λογιζομένης από
29.11.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23478/
12.12.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ