Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν) -Τεύχος Γ’ 3214/27.12.2022

 Τεύχος Γ’ 3214/27.12.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63, 89 και 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ’ αρ. 173/2022 και τις 176/2022 αποφάσεις του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και την 67/2022 απόφαση της Διοικητικής


Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Μετατίθενται οι κάτωθι Πρόεδροι Εφετών, με αίτησή
τους, ως εξής:
1) Στο Εφετείο Αθηνών, η Πρόεδρος Εφετών Πειραιά
Μαρία Ανδρεοπούλου του Βασιλείου,
2) Στο Εφετείο Πατρών, η Πρόεδρος Εφετών Αθηνών
Μαρία Γιαννούλη του Κυριάκου,

3) Στο Εφετείο Πειραιά, η Πρόεδρος Εφετών Αθηνών
Άλκηστη Σιάννου του Παναγιώτη,
4) Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου, η Πρόεδρος Εφετών
Αθηνών Γλυκερία Καραναστάση του Ευαγγέλου.
Προάγονται κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του
Προέδρου Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, οι κατωτέρω Εφέτες που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1. Αθηνών, Αναστάσιος Σάββας του Εμμανουήλ, στο
Εφετείο Πατρών, της προαγωγής του λογιζομένης από
10.08.2022,
2. Κέρκυρας, Χαρίκλεια Παραπαγγίδου του Γεωργίου,
στο Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης
από 21.09.2022,
3. Αθηνών, Αγγελική Καρδαρά του Βασιλείου, στο
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
26.09.2022,
4. Αθηνών, Ανδρέας Ντόκος του Κωνσταντίνου, στο
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης από
01.11.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23481/12.12.2022)
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ