Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022

N. 5003/2022 Δημοτική Αστυνομία κτλ (ΚΠοινΔ - ΚΟΚ)

Τεύχος A’ 230/14.12.2022

Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών,

απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Απο-

κεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυν-

σης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτε-

ρικού και λοιπές ρυθμίσεις.

 

 

 

 

Άρθρο 139

Παράταση ισχύος των εισαγγελικών

διατάξεων περί άσκησης πράξεων

επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

         ΝΟΜΟΣ 3584,   (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007)

 

 

   Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

 

 

 

   Νόμος 344 της 9/11.6.1976: Περί

   ληξιαρχικών πράξεων.-(Α' 143).

 

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 114/ 8.6.2006)

 

 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

 

ΚΟΚ

                                

   ΦΕΚ Α'57 23.3.1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2696    Κυρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4798             (ΦΕΚ Α' 68/24.04.2021)

 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

 

             ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528  ΦΕΚ Α 26/9.02.2007

 

       Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

       και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96)

 

1. Η παρ. 6 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) τροποποιείται με την

προσθήκη των δημάρχων και των περιφερειαρχών

στα άτομα που υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία

για πλημμελήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012)

Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 

 

 

   Νόμος 1599 της 11/11.6.86. Σχέσεις κράτους-

   πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου

   ταυτότητας και άλλες διατάξεις. (Α' 75).

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ