Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022

N. 5007/2022   Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστι- κής Φροντίδα

 

Τεύχος A’ 241/23.12.2022

 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστι-

κής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την

προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-

γουσες ρυθμίσεις

 

 

Άρθρο 95

Μεταβατική ρύθμιση για δικαιοπραξίες

εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων της

παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1892/1990

 

Άρθρο 96

Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής

μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές

μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023

π.δ. 34/1995

 

 

Άρθρο 127

Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού

αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και

αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 30 ν. 4726/2020

 

Άρθρο 128

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των

πολιτικών δικαστηρίων - Τροποποίηση παρ. 4

άρθρου 56 ν. 4871/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4871/2021 (Α’ 246),

περί επειγουσών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των πο-

λιτικών δικαστηρίων, οι λέξεις «έως την 31η Δεκεμβρίου

2022» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 30ή Ιουνί-

ου 2023» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το παρόν ισχύει από την 1η Απριλίου 2022 έως την

30ή Ιουνίου 2023.».

 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ