Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 1188/2015 )

 ΦΕΚ Γ 1188/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2015, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ Α΄ 35),
όπως ισχύει, γίνεται δεκτή η από 15.09.2015 υποβληθείσα
αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Πρωτοδίκη
Αθηνών Ανθής Κίτσου του Ανδρέα.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5876861041/10.11.2015).
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2015, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Ορ−
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ Α΄ 35), όπως
ισχύει, γίνεται δεκτή η από 16.09.2015 υποβληθείσα αί−
τηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ειρηνοδίκη Α΄
τάξης Μαρίας Χαρχαλάκη του Ιωάννη, η οποία υπηρε−
τεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4611838867/10.11.2015).
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2015, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι−
καιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδι−
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι−
κών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, ΦΕΚ Α΄ 35),
όπως ισχύει, γίνεται δεκτή η από 16.09.2015 υποβληθεί−
σα αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ειρηνο−
δίκη Α΄ τάξης Αγνής Ζιάννα του Ανδρέα, η οποία υπη−
ρετεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6167209958/10.11.2015).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"