Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΦΕΚ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 1135/2015 )

ΦΕΚ Γ 1135/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(1)

Με Προεδρικό διάταγμα της 29ης Οκτωβρίου 2015, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζεται, για μία τριετία, στο Εφετείο Πειραιώς,
τακτικός ανακριτής ανηλίκων, ο Εφέτης Ιωάννης Δου−
ρουκλάκης του Αθανασίου, σε αντικατάσταση της Εφέ−
τη Αργυρώς Αρναούτη−Μπλέτσα του Ιωάννη, η οποία
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά και αναπληρω−
τής ανακριτής ανηλίκων, η Εφέτης Χρυσούλα Πλατιά
του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Εφέτη Γεωργίου
Κόκκορη του Αλεξάνδρου, ο οποίος προήχθη σε Πρόε−
δρο Εφετών Θεσσαλονίκης.
Β. Ορίζονται, για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Πειραιώς, τακτικοί ανακριτές:
1. Στο Β΄ ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης Αγγελική
Δαμασιώτου του Βασιλείου, σε αντικατάσταση της Πρω−
τοδίκη Νίκης Παπουτσιδάκη του Δημητρίου, η οποία
προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
2. Στο Δ΄ ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης Φωτεινή
Θεοφιλοπούλου του Νικήτα, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Δήμητρας Πιπερίγκα του Ταξιάρχη, η οποία
προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Καλαμάτας.
3. Στο Ε΄ ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης Βασιλική
Αργύρη του Σπυρίδωνα, σε αντικατάσταση του Πρω−
τοδίκη Ηλία Ξηροτύρη του Ιωάννη, ο οποίος προήχθη
σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
4. Στο Ζ΄ ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα
Τζαμικόσογλου του Βασιλείου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αθανασίας Μανέτα του Ιωάννη, η οποία προ−
ήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Γ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Βέροιας,
τακτική ανακρίτρια του Α΄ ανακριτικού τμήματος και
ανακρίτρια ανηλίκων, η Πρωτοδίκης Ελένη Αναστασίου
του Φιλίππου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Βασι−
λικής Γκουραμάνη του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Δ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Αμαλιά−
δας, τακτικός ανακριτής, ο Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος
Μέτος του Ευαγγέλου, σε αντικατάσταση της Πρωτο−
δίκη Γεωργίας Βίτσα του Αθανασίου, η οποία απαλλάσ−
σεται από τα καθήκοντα αυτά.
Ε. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
τακτική ανακρίτρια του Β΄ τακτικού ανακριτικού τμήμα−
τος, η Πρωτοδίκης Ευθυμία Κοφινά του Νικολάου, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ευτυχίας Καραβασίλη
του Δημητρίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
ΣΤ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Χαλ−
κιδικής, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων,
ο Πρωτοδίκης Σταύρος Χαριτίδης του Ευθυμίου, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης Αντωνοπούλου
του Δημητρίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Ζ. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Λασιθίου,
τακτική ανακρίτρια, η Πρωτοδίκης Αμαλία Μανουσάκη
του Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Βαρβά−
ρας Παπαγιαννάκη του Εμμανουήλ, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η. Ορίζεται, για μία διετία, στο Πρωτοδικείο Βόλου,
τακτική ανακρίτρια του Α΄ τακτικού ανακριτικού τμή−
ματος, η Πρωτοδίκης Βασιλική Τριανταφύλλου του
Σωτηρίου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Σταύρου
Κουκουγιάννη του Αργυρίου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Λαμίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
NIKOΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"