Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΕ: Εκλογές - Δικαίωμα ψήφου - Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αναδρομικότητα ηπιότερου ποινικού νόμου

EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 389/3

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal d’instance de Bordeaux (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Thierry Delvigne κατά Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde
(Υπόθεση C-650/13) (1)
((Προδικαστική παραπομπή - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 39 και 49 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκλογές - Δικαίωμα ψήφου - Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αναδρομικότητα ηπιότερου ποινικού νόμου - Εθνική νομοθεσία που προβλέπει απώλεια του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση ποινικής καταδίκης που απαγγέλθηκε σε τελευταίο βαθμό πριν την 1η Μαρτίου 1994))
(2015/C 389/03)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Αιτούν δικαστήριο
Tribunal d’instance de Bordeaux
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Thierry Delvigne
κατά
Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde
Διατακτικό
Τα άρθρα 39, παράγραφος 2, και 49, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιτίθενται σε νομοθεσία κράτους μέλους, όπως η επίμαχη, η οποία αποκλείει αυτοδικαίως από τους φορείς του δικαιώματος ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα πρόσωπα που, όπως ο αιτών στην υπόθεση της κύριας δίκης, έχουν κριθεί ένοχοι τελέσεως σοβαρού ποινικού αδικήματος με δικαστική απόφαση που κατέστη αμετάκλητη πριν την 1η Μαρτίου 1994.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"