Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Ειρην) - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1007/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1007/2020 

 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 17ης Νοεμβρίου 2020,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-


τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως αυτά
ισχύουν, την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015, το π.δ. 83/2019 και την υπ’ αρ. 178/2020
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτι-
κής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ανακαλείται το από 27 Αυ-
γούστου 2020 προεδρικό διάταγμα με θέμα «Απόσπαση
Ειρηνοδικών» (Γ΄ 1639), κατά το μέρος που αφορά στην
απόσπαση της Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξης Ιωαννίνων, Κωνστα-
ντίνας Γιώγου του Νικολάου, στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων
για έξι (6) μήνες, και αποσπάται, με αίτησή της, για έξι
(6) μήνες στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων η Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Κόνιτσας, Αικατερίνη Γαστεράτου του Φιλίππου,
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"