Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020

Ν. 4758/2020 Περιστολή του λαθρεμπορίου κτλ

  ΦΕΚ A 242/2020

 

Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του

Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών

περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, δια-

τάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξι-

νόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολο-

γικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.

 

Άρθρο 38

Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας με βάση

την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια μέθοδο

μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 -

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

   ΦΕΚ Α'265/22.11.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2960

   Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας      

  

(προσοχή στο άρθρο 13 του νόμου που αφορά τις κυρώσεις του ΤελΚωδ

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4182 (ΦΕΚ Α 185 10.9.2013)

 

 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)
 
 
 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
 
 

 

 

   ΦΕΚ Α'248 7.11.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859

   Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4512 (ΦΕΚ Α' 5/17.01.2018)

 

 Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4093         (ΦΕΚ Α 222/12.11.2012)

 Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα

Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2013-2016.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4223           (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013)

 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

         

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"