Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ν. 4763/2020 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κτλ

 ΦΕΚ A 254/2020

 

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-

ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)

2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με

τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπι-

ση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελ-

μάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μετα-

ξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημο-

κρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό

Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"