Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020

Θητεία εισαγγελέων (Eurojust), - ΦΕΚ Γ 1995/2020

 ΦΕΚ Γ 1995/2020 

 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, σύμφωνα με
το άρθρο 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988,


Α΄ 35), και το άρθρο 1 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99), όπως
ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121), τις αποφάσεις του Ανώτατου Δι-
καστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης με υπ΄αρ. 78/2017, 65/2018 και 99/2018 και τα από
2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 427), 2018 (Γ’ 853) και 2018 (Γ’ 1011) π.δ.,
τροποποιούνται τα από 2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 427), 2018 (Γ’ 853)
και 2018 (Γ’ 1011) π.δ., κατά το μέρος που αφορούν τη
θητεία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, στην
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust),
του Εθνικού Μέλους, Παρασκευά Αδάμη του Νικολάου,
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, του αναπληρωτή αυ-
τού, Παναγιώτη Μανιάτη του Κωνσταντίνου, Αντεισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αθηνών και του βοηθού αυτού, Ιωάννη
Παπαθανασίου του Θεοχάρη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Μυτιλήνης, η οποία καθίσταται αυτοδικαίως πεντα-
ετής από την έναρξή της, με ημερομηνία λήξης την 8η
Σεπτεμβρίου 2022.
Οι Υπουργοί
Εξωτερικών Δικαιοσύνης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"