Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

N. 4764/2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας κτλ (ρυθμίσεις για λειτουργία δικατηρίων κτλ)

 

ΦΕΚ A 256/2020

 

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγεί-

ας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορω-

νοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζι-

κής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής

των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους

Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες

κατεπείγουσες διατάξεις.

 

 

 

Άρθρο 83

Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών

 

και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποίηση

των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020

(Α΄207)

 

 Άρθρο 118

Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή

Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών

 

 

Άρθρο 120

Μέτρα για την προώθηση των θεσμών

της αναδοχής και της υιοθεσίας

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Άρθρο 157

Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβού-

λιο

της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο

και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

 

Άρθρο 158

Διατάξεις για τη λειτουργία

των πολιτικών δικαστηρίων

 

Άρθρο 159

Διατάξεις για τη λειτουργία

των ποινικών δικαστηρίων

 

Άρθρο 160

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

ως προς δικαστικές αποφάσεις

 

Άρθρο 161

Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη

και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

 

Άρθρο 162

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις γραμματείες

του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων

 

Άρθρο 163

Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε

ποινική δίκη - Τροποποίηση του άρθρου 55A

του ν. 4174/2013

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Κώδικας Φ.Π.Α., τον ν. 2859/2000

 

Ν. 4174/2013  Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

 

 

 

Ν. 2961/2001   Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας

   Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών

   και Κερδών από Λαχεία.  

 

 

 

 

Β.Δ.  748/1966

   Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως

   και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης

   νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής

   αναπαύσεως και ημερών αργίας.

 

 

Ν. 4172/2013  Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

 
Ν. 4251/2014 
 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης και λοιπές διατάξεις.
 
 
 
 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"