Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020

N. 4757/2020 Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κτλ

 

ΦΕΚ A 240/2020 

 

Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής

Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπη-

ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατά-

ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών.

 

Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 40

Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

2. α) Συστήνεται στην Α.Π.Α. Ειδικό Πειθαρχικό Συμ-

βούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την άσκηση πειθαρ-

χικής εξουσίας σύμφωνα με την παρ. 1 στα μέλη του

Εκτελεστικού Συμβουλίου και στον Διοικητή της. Το εν

λόγω Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο

βαθμό. Αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο Επικρατείας,

έναν (1) Αρεοπαγίτη και έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα Προέ-

δρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται, με απόφαση του

Διοικητή, υπάλληλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και

ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους

αναπληρωτές.

β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ειδικού Πειθαρχικού

Συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται

με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται

μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη ισχύος του

παρόντος. Η θητεία του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου

ορίζεται όσο η θητεία του εκάστοτε Διοικητή.

3. Για τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τον

Διοικητή, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Υπουργός Υπο-

δομών και Μεταφορών.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"