Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

ΓνμΕισΑΠ 5/2021: πειθαρχική δίωξη κατά αστυνομικών, σύμφωνα με τον ΚΟΔΚΔΛ (αρ. 9 Ν. 1756/1988)


 

 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

Αριθ. Πρωτ. 1344

Αριθ. Γνωμ. 5

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021

 

 

Προς:

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού

ΘΕΜΑ: Ερώτημα για την αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατά αστυνομικών, σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 1756/1988 (Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών).

 

Επί του ερωτήματος, το οποίο μας υποβάλατε με το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 6004/2/2366/19-12-2020 έγγραφο σας, αναφορικά με την αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά αστυνομικών, στο πλαίσιο του άρθρου 9 Ν. 1756/1988, παραθέτουμε τα εξής:

Επί όμοιου ερωτήματος έχει εκδοθεί η αναφερόμενη και στο έγγραφο σας με αριθ. γνωμ. 4/1989 γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (Αντεισαγγελέα Α.Π. Σπ. Αλεξόπουλου), η οποία εξακολουθεί να ισχύει, εφ' όσον δεν έχει μεταβληθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα: 

Κατά το ως άνω άρθρο 9 Ν. 1756/1988 (σχέση δικαστικών και αστυνομικών αρχών): 1. Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνομικά καθήκοντα υποχρεούνται: α) να εκτελούν αμέσως και απροφασίστως τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών και να παρέχουν τη βοήθειά τους σ* αυτές, β) να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του λειτουργήματος τους. 2. Υποχρέωση συνδρομής έχουν και τα όργανα των ενόπλων δυνάμεων. 3. Η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων του εδαφίου α' της παραγράφου 1 συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμωρείται κατά το πειθαρχικό δίκαιο του σώματος στο οποίο ανήκει το όργανο. 4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου της υπηρεσίας του αστυνομικού οργάνου ενεργεί στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωση του αδικήματος και ασκεί την πειθαρχική δίωξη. 5. Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν τα συμβούλια του πλημμελειοδικείου και του εφετείου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό αντίστοιχα. 6. Ο εισαγγελέας του

συμβουλίου που εξέδωσε την απόφαση επιμελείται στην εκτέλεσή της               Εξάλλου,

στο άρθρο 57 παρ. 1 Π.Δ. 120/2008 (Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού) ορίζεται ότι: 1. Με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν θίγονται οι διατάξεις: α) Του άρθρου 9 του ν. 1756/1988 (Φ.Ε.Κ. Α'-35) και του άρθρου 163 του Κ.Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1653/1986 (Φ.Ε.Κ. Α'- 173) - ήδη άρθρου 164 του νέου Κ.Π.Δ. (Ν.4620/2019)-, που αναφέρονται στον πειθαρχικό έλεγχο του αστυνομικού προσωπικού για πειθαρχικά παραπτώματα που σχετίζονται με την εκτέλεση παραγγελιών των δικαστικών αρχών και την επίδοση ποινικών δικογράφων.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ειδικά στις περιπτώσεις υπαίτιας παραβίασης των υποχρεώσεων του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. α' Ν. 1756/1988 των 

αστυνομικών, πειθαρχική δικαιοδοσία έχουν οι αναφερόμενες στο άρθρο αυτό δικαστικές αρχές, ειδικότερα δε για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου της υπηρεσίας του αστυνομικού. Η εξαίρεση αυτή από την γενική αρμοδιότητα πειθαρχικής δίωξης των αστυνομικών (άρθρο 22 Π.Δ. 120/2008) έχει θεσπιστεί για να εξυπηρετηθούν σκοποί που ανάγονται στο κύρος της δικαστικής λειτουργίας, αλλά και την ταχεία και αποτελεσματική απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται και στην ως άνω με αριθ. γνωμ. 4/1989 γνωμοδότηση

 

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Ζαχαρίας Κοκκινάκης

 

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

https://eisap.gr/%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-5-2021/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"