Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

Ν. 4779/2021 Ενσωμάτωση Οδηγίας για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κτλ

 

ΦΕΚ A 27/2021

 

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγί-

ας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για

τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανο-

νιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών

μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτι-

κοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί

με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νο-

εμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενη-

μέρωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"