Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ - ΦΕΚ Γ 249/2021

ΦΕΚ Γ 249/2021
 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Ιανουαρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 49, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-


ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/
1988 - Α’ 35), όπως ισχύουν, της παρ. 3 του άρθρου 567
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (κ.ν. 4620/2019 - Α’ 96),
όπως ισχύει, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπ’ αρ. 185/5-11-2020
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τοποθετείται στο Κα-
τάστημα Κράτησης Λάρισας, ο Αντεισαγγελέας Εφετών
Λάρισας, Ιωάννης Μαγκούτας του Παναγιώτη, για ένα (1)
έτος, με μερική απαλλαγή από τα λοιπά καθήκοντά του

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"