Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ειρην) - ΦΕΚ Γ 195/2021

ΦΕΚ Γ 195/2021 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Ιανουαρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός ν. 1756/1988 Α’35), όπως αυτά ισχύουν, το
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α’ 121) και την υπ’ αρ. 217/3-12-2020 απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, μετατίθενται, με αίτησή τους, οι κάτωθι
Ειρηνοδίκες ως εξής:


Στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου την Ειρηνοδίκη B’ τάξης
Κέρκυρας, Ελένη Βούλγαρη του Θεοφάνη.
Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τους Ειρηνοδίκες: 1) Α’ τάξης
Πταισματοδικείου Αθηνών, Άννα Καραμηνά του Βασιλεί-
ου, 2) Α’ τάξης Καλλιθέας, Μαρία Πριοβόλου του Ιωάν-
νη, 3) Β’ τάξης Λαυρίου, Νίκη Μεθενίτου του Δημητρίου,
4) Γ’ τάξης Χαλανδρίου, Θεόδωρο Δημητρακόπουλο του
Ιωάννη, 5) Γ’ τάξης Χαλανδρίου, Χρήστο Παπαδόπουλο
του Βασιλείου, 6) Γ’ τάξης Πειραιά, Κυριακή Παπαϊωαν-
νίδου του Ιωάννη, 7) Γ’ τάξης Ρόδου, Αγγελική-Λουκία
Δαμαλά του Στυλιανού, 8) Γ’ τάξης Χαλανδρίου, Χρηστίνα
Σεραπτσή του Αντωνίου, 9) Δ’ τάξης Χαλανδρίου, Νικό-
λαο Αποστολόπουλο του Γεωργίου, 10) Δ’ τάξης Κρω-
πίας, Κυριακή-Χαρίκλεια Παιδονόμου του Μιχαλάκη,
11) Δ’ τάξης Νίκαιας, Χριστίνα Μπρούσαλη του Κωνστα-
ντίνου, 12) Δ’ τάξης Νίκαιας, Ιωάννα Ταυλά του Παναγιώ-
τη, 13) Δ’ τάξης Αχαρνών, Μαρία Γυφτάκη του Δημητρίου,
14) Δ’ τάξης Κρωπίας, Γαβριλία–Σοφία Χριστοπούλου του
Νικήτα, 15) Δ’ τάξης Σαλαμίνας, Χρυσούλα Κούτσικου του
Δημητρίου, 16) Δ’ τάξης Κρωπίας, Ζαχαρία Παλιούρα του
Αποστόλου, 17) Δ’ τάξης Νίκαιας, Νίκη Θεοδώρου του
Κωνσταντίνου, 18) Δ’ τάξης Νίκαιας, Ηλιάνα Καρανίκα
του Νικολάου, 19) Δ’ τάξης Κρωπίας, Μαρία Χαλκιαδάκη
του Ιωάννη, 20) Δ’ τάξης Αχαρνών, Αθηνά Λαγδού του
Παύλου, 21) Δ’ τάξης Κυθήρων, Μαρία Σπυριδάκου του
Σπυρίδωνα, 22) Δ’ τάξης Κορίνθου, Ελένη Παπαγεωργίου
του Ιωάννη, 23) Δ’ τάξης Χαλανδρίου, Έλενα Οικονομίδου
του Γεωργίου, 24) Δ’ τάξης Καλαμάτας, Άννα Παπασιδέ-
ρη του Παναγιώτη και 25) Δ’ τάξης Κορίνθου, Λευκοθέα
Καμπάνταη του Δημητρίου-Γεωργίου.
Στο Πταισματοδικείο Αθηνών τους Ειρηνοδίκες:
1) Πταισματοδικείου Πειραιά, Ανδρονίκη Μανιουδάκη
του Δημητρίου, 2) Πταισματοδικείου Πειραιά, Αντω-
νία Κοσκινά-Γιαπιτζάκη του Χριστοδούλου, 3) Αθηνών,
Αθανασία Φλώρου-Τρομπούκη του Θεοφάνη, 4) Πται-
σματοδικείου Πειραιά, Μαριάννα Χαρατσή του Μιχαήλ,
5) Αθηνών, Τριανταφυλλιά Στρατάκη του Ηλία, 6) Αθη-
νών, Δημήτριο Παπαναγιώτου του Τριαντάφυλλου,
7) Β’ τάξης Αθηνών, Μαρία Κατουρτζίδου του Χρήστου,
8) Β’ τάξης Αθηνών, Αλεξάνδρα Αληδρομίτη του Νικολά-
ου και 9) Γ’ τάξης Καρδίτσας, Αικατερίνη Κολτσίδα του
Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης τις Ειρηνοδίκες
Δ’ τάξης: 1) Καλλονής, Ξανθή Παπάζογλου του Αθανα-
σίου, 2) Μυτιλήνης, Δέσποινα Σταπατόρη του Κωνστα-
ντίνου και 3) Χίου, Αναστασία-Αντωνία Γιαννακέρη του
Αγγελή.
Στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας τους Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1) Μυρτουντίων, Γεώργιο Τσοχαλή του Θεοδώρου και
2) Κω, Χαρίκλεια Τερλιγκάκη του Σταμούλη.
Στο Πταισματοδικείο Αμαλιάδας τον Ειρηνοδίκη
Γ’ τάξης Πατρών, Σπυρίδωνα-Αθανάσιο Σουγλέρη του
Μιχαήλ.
Στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Νίκαιας, Βασιλική Καραγιάννη του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών τις Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1) Καλαμάτας, Κυριακή Τριανταφυλλίδη του Βασιλείου,
2) Καλαμάτας, Μαρία Τσότρα του Δημητρίου και 3) Ρό-
δου, Καλλιόπη Κοκκίνου του Ταξιάρχη.
Στο Ειρηνοδικείο Βάλτου τον Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Πα-
τρών, Γεώργιο Δαλακλή του Νικολάου.
Στο Ειρηνοδικείο Βόλου τους Ειρηνοδίκες: 1) Γ’ τάξης
Πιερίας, Αναστασία Κυρμά του Θεολόγου και 2) Δ’ τάξης
Θηβών, Δημήτριο Καζαντζή του Ιωάννη.
Στο Πταισματοδικείο Βόλου την Ειρηνοδίκη Α’ τάξης
Βόλου, Στυλιανή Ραφτοπούλου του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Κομοτηνής, Ειρήνη Παπακυριακού του Πέτρου.

Στο Ειρηνοδικείο Δράμας την Ειρηνοδίκη Γ’ τάξης Ξάν-
θης, Μαρία Γιοχάλα του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Σπάρτης, Γεωργία Παναγοπούλου του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας τους Ειρηνοδίκες
Δ’ τάξης: 1) Πταισματοδικείου Κέρκυρας, Μαρία Κωνστα-
ντινίδου του Δημητρίου και 2) Ηγουμενίτσας, Σωκράτη
Παλάσκα του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης τους Ειρηνοδίκες:
1) Α’ τάξης Δράμας, Ματίνα Πασπαλά του Δημητρίου,
2) Β’ τάξης Καβάλας, Αναστασία Καλτιριμίδου του Δη-
μητρίου, 3) Γ’ τάξης Νιγρίτας, Λαμπρινή Νάστου του
Αθανασίου, 4) Γ’ τάξης Γιαννιτσών, Λάζαρο Καψάλη του
Κωνσταντίνου και 5) Γ’ τάξης Σερρών, Αγάπη Γενηζεγκι-
νοπούλου του Αθανασίου.
Στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης τις Ειρηνοδίκες
Α’ τάξης Θεσσαλονίκης: 1) Μαρία Αβραμίδου του Σταύ-
ρου, 2) Βασιλική Δαουλτζή του Αθανασίου και 3) Μαρία
Ντάγκα– Βενετοπούλου του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Θηβών την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Ρε-
θύμνου, Ανδριάνα Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου.
Στο Πταισματοδικείο Ιωαννίνων την Ειρηνοδίκη
Α’ τάξης Ηγουμενίτσας, Σοφία Δερβέντζα του Αχιλλέα.
Στο Ειρηνοδικείο Καβάλας τους Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1) Βάλτου, Σοφία Δημαρχοπούλου του Ηλία, και 2) Σάμου,
Δημήτριο Μπατσουγιάννη του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας τον Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Καρπάθου, Βασίλειο Οικονόμου του Παναγιώτη.
Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Πατρών, Γεωργία Φλώρου του Κωνσταντίνου.
Στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας την Ειρηνοδίκη Γ’ τάξης
Βόλου, Παρασκευή Δουλγέρη του Αποστόλου.
Στο Ειρηνοδικείο Καρύστου την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Δύμης, Χρυσούλα Κεβεντσίδου του Ιωσήφ.
Στο Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Καβάλας, Αναστασία Πεχλιβάνη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας τις Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1) Καλύμνου, Ελένη Προδρόμου του Παντελή και 2) Θή-
ρας, Φανή Ράπη του Κωνσταντίνου.
Στο Πταισματοδικείο Κέρκυρας τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Δ’ τάξης Κέρκυρας, Μαρίνα Πέτρου του Θεοφύλακτου.
Στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Δ’ τάξης Αλεξανδρούπολης, Χριστίνα Ταμπακιώτη του
Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Αλεξανδρούπολης, Δήμητρα-Μαρία Στεργίου του Γε-
ωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Κόνιτσας την Ειρηνοδίκη Β’ τάξης
Ηγουμενίτσας, Παρασκευή Πισμίχου του Ματθαίου.
Στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου τους Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1) Πύλου, Χριστίνα–Μαριγώ Δερματά του Παναγιώτη,
2) Άργους, Ελένη Τζουνάκου του Παναγιώτη, 3) Αμα-
λιάδας, Μαρία Αρετάκη του Εμμανουήλ, 4) Ταμινέων,
Αικατερίνη Κορδαλή του Ιωάννη, 5) Μυρτουντίων, Βασι-
λική Τσουράκη του Βασιλείου, 6) Ζακύνθου, Σταυρούλα
Γομάτου του Ιωάννη, 7) Ζακύνθου, Ελένη Αθουσάκη του
Αντωνίου και 8) Λέρου, Αντώνιο Δημουλέα του Τζανέτου.
Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας τους Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1) Κορίνθου, Μαριάννα Κόλλια του Χρήστου, 2) Κορίν-
θου, Μαρία Παλόγου του Αντωνίου, 3) Κορίνθου, Αικατε-
ρίνη Κωστίνα του Ανδρέα, 4) Ξυλοκάστρου, Παναγιώτη
Κουστένη του Πολύβιου και 5) Σικυώνος, Στυλιανή-Θε-
οδώρα Κρεπούρη του Παναγιώτη.
Στο Ειρηνοδικείο Κυθήρων, την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Μεσολογγίου, Αφροδίτη Φάκωνα του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Κύμης την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Πα-
τρών, Ελένη Σταμέλλου του Σπυρίδωνα.
Στο Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Σαμαίων, Πετρούλα Διονυσοπούλου του Αναστασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Λάρισας τον Ειρηνοδίκη Β’ τάξης
Φαρσάλων, Αθανάσιο Μπλάντα του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Κρωπίας, Μαρία Στάμου του Ευθυμίου.
Στο Ειρηνοδικείο Μεγάρων την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Καλαμάτας, Μαρία Σκανδάλη του Ανέστη.
Στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου τον Ειρηνοδίκη Δ’ τά-
ξης Χίου, Σωτήριο Σπυρόπουλο του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Μοιρών την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Λα-
σιθίου, Ειρήνη Δροσατάκη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Αχαρνών, Ευτυχία Παππά του Σπυρίδωνα.
Στο Ειρηνοδικείο Νιγρίτας την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Αγρινίου, Δήμητρα Κοβάτση του Ευσταθίου.
Στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας τους Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης:
1) Κορίνθου, Παναγιώτη Πάζα του Σταύρου, 2) Ολυμπίων,
Αλεξάνδρα Γιούργα του Μιχαήλ, 3) Ξυλοκάστρου, Λυδία
Σταυροπούλου του Σταύρου, 4) Νεμέας, Εβελίνη Μιστιλί-
ογλου του Ακίλα, 5) Αργοστολίου, Ευαγγελία Κοντογιάν-
νη του Μιχαήλ και 6) Μοιρών, Σοφία Ντόκα του Ιωάννη.
Στο Ειρηνοδικείο Ξάνθης την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Αλε-
ξανδρούπολης, Βασιλική Γώγου του Αθανασίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ξυλοκάστρου τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Δ’ τάξης Κω, Κωνσταντίνα Στοϊκίδου του Βασιλείου.
Στο Ειρηνοδικείο Πατρών τους Ειρηνοδίκες Δ’ τά-
ξης: 1) Μεγάρων, Δήμητρα Βασιλείου του Ευαγγέλου,
2) Αμαλιάδας, Αναστασία Αντωνοπούλου του Δημητρίου,
3) Πύργου, Γεώργιο Μαρλαφέκα του Τρύφωνα, 4) Χανί-
ων, Βασιλική Καλούδη του Χρήστου και 5) Αργοστολίου,
Θεοδώρα Τριάντου του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Πειραιά τις Ειρηνοδίκες: 1) Α’ τά-
ξης Αθηνών, Νικολέττα Στεφανάτου του Ευσταθίου,
2) Β’ τάξης Αθηνών, Αικατερίνη Λούκου του Μελετίου,
3) Γ’ τάξης Νίκαιας, Μαρία Παντελή του Νικολάου και
4) Δ’ τάξης Χαλκίδας, Αικατερίνα Μιχαηλίδη του Γεωρ-
γίου.
Στο Πταισματοδικείο Πειραιά τις Ειρηνοδίκες Γ’ τά-
ξης: 1) Πειραιά, Δέσποινα Καραγιάννη του Παναγιώτη,
2) Πειραιά, Μαρία Μπακογιάννη του Δημητρίου και
3) Πταισματοδικείου Πύργου, Στυλιανή Γαραντζιώτη του
Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Πιερίας τον Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Κασ-
σάνδρας, Παναγιώτη Πετρόπουλο του Αντωνίου.
Στο Πταισματοδικείο Πύργου τον Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Αρήνης, Απόστολο Μπέη του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Πλωμαρίου, Φωτεινή Ζαφειρίου του Δημητρίου.
Στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας τον Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Πλαταμώδους, Παναγιώτη Ζαχαράκη του Αθανασίου.

άνης, Μαρία Πεγιαζόγλου του Θωμά.
Στο Ειρηνοδικείο Σπάρτης τη δόκιμη Ειρηνοδίκη
Δ’ τάξης Κέρκυρας, Μαργαρίτα Μπρούμα του Φιλάνδρου.
Στο Ειρηνοδικείο Ταμινέων τον Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Καρύστου, Μάριο Κουτσελόπουλο του Στεφάνου.
Στο Ειρηνοδικείο Τήνου την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Ικα-
ρίας, Αθανασία Ζώη του Ευσταθίου.
Στο Ειρηνοδικείο Τρίπολης την Ειρηνοδίκη Γ’ τάξης Κο-
ρίνθου, Κωνσταντίνα Παπαπαναγιώτου του Αναστασίου.
Στο Πταισματοδικείο Τρίπολης την Ειρηνοδίκη Α’ τάξης
Τρίπολης, Ελένη Μαχαίρα του Χρήστου.
Στο Ειρηνοδικείο Φαρσάλων την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Κόνιτσας, Αικατερίνη Γαστεράτου του Φιλίππου.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου τους Ειρηνοδίκες
Δ’ τάξης: 1) Μήλου, Γεώργιο Μέγγο του Αλεξάνδρου,
2) Πύργου, Μαρία Κωστούρου του Βασιλείου, 3) Μήλου,
Άννα-Ιωάννα Οικονομίδου του Ευαγγέλου, 4) Χανίων,
Γεωργία-Ειρήνη Δίμτσα του Σωτηρίου και 5) Κορίνθου,
Μαγδαληνή Μόρτογλου του Μιχαήλ.
Στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης
Κύμης, Μαρία Ρούκαλη του Γεωργίου.
Στο Ειρηνοδικείο Χανίων την Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης Ευ-
ρυτανίας, Ελπίδα Καπαταγίδου του Γεωργίου.
Στο Πταισματοδικείο Χανίων την Ειρηνοδίκη Α’ τάξης
Αθηνών, Ειρήνη Μαραγκάκη του Νικολάου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"