Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕλΣυν - ΦΕΚ Γ 220/2021

 ΦΕΚ Γ 220/2021 

3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 1-2-2021, με πρόταση του Υπουργικού Συμβου-
λίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-


στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν, επιλέγεται για
την πλήρωση της θέσης Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, η Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη του Κωνσταντίνου,
η οποία έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να προαχθεί
στη θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. της Υπηρεσίας Επιτρόπου «Οικονομικής Δια-
χείρισης» του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 5249/4-2-2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"