Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2948/28.11.2022

Τεύχος Γ’ 2948/28.11.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 21ης Νοεμβρίου
2022, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο
90 του Συντάγματος, της παρ. 1 του άρθρου 59 και
των άρθρων 61, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών


(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την υπ αρ.
191/2022 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμ-
βουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώ-
νται, με αίτησή τους, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, για
έξι (6) μήνες, οι Πρόεδροι Εφετών Αθηνών, Ευαγγελία
Αρβανίτου του Άγγελου και Δήμητρα Ολυμπίου του
Νικολάου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Τεύχος Γ’ 3038/07.12.2022

 

Στο από 21ης Νοεμβρίου 2022 προεδρικό διάταγμα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2948), στη σελ. 16196,
στην Β’ στήλη, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «αποσπώνται, με αίτησή τους, στο
Εφετείο Θεσσαλονίκης, για έξι (6) μήνες, οι Πρόεδροι
Εφετών Αθηνών, Ευαγγελία Αρβανίτου του Άγγελου και
Δήμητρα Ολυμπίου του Νικολάου»,

στο ορθό: «αποσπώνται, με αίτησή τους, στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης, για έξι (6) μήνες, οι Εφέτες Αθηνών, Ευ-
αγγελία Αρβανίτου του Άγγελου και Δήμητρα Ολυμπίου
του Νικολάου».
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ