Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

iustitia: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

 

iustitia

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ, Ειρηνοδίκης Ρόδου

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πταισματοδίκης Πατρών

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

Θέμα: «Αίτημα για έγγραφη τοποθέτηση επί σημαντικών θεμάτων, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των Ειρηνοδικών και  προς λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. της Ένωσης».

 

Α) ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Όπως είναι γνωστό σε όλους, οι Ειρηνοδίκες την τελευταία δεκαετία έχουν επιβαρυνθεί με ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με το παρελθόν καθήκοντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υποθέσεις της δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010, τις οποίες μάλιστα τον τελευταίο χρόνο κλήθηκαν να επαναπροσδιορίσουν και συζητήσουν ενώπιον του τρέχοντος έτους, μη λαμβάνοντας υπόψη τις υποδομές των δικαστικών σχηματισμών, τις ελλείψεις προσωπικού και την ήδη υφιστάμενη υπερχρέωση των Ειρηνοδικών από τις υποθέσεις των άλλων πινακίων.

Βάσει των δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε με 184.498 εκκρεμείς υποθέσεις και έληξε με 176.037 εκκρεμείς υποθέσεις. Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε αυτό το τρίμηνο, οι συνάδελφοι Ειρηνοδίκες εκδώσαμε 35.895 αποφάσεις. Ταυτόχρονα, ενδεικτικό είναι ότι βάσει αυτών των στοιχείων, ήδη το δεύτερο τρίμηνο οι εκκρεμείς υποθέσεις αυξήθηκαν κατά 38.876 υποθέσεις.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πλειονότητα των συναδέλφων Ειρηνοδικών να έχει χρεωθεί υπέρμετρα πολλές υποθέσεις, επί των οποίων μάλιστα θα πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις εντός οκταμήνου, κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο και πολλοί εκ των συναδέλφων θα βρεθούν αντιμέτωποι με πειθαρχικό έλεγχο για καθυστερήσεις, χωρίς στην πραγματικότητα να ευθύνονται για την καθυστέρηση αυτή. Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού είναι η διεκδίκηση νομοθέτησης μίας εξαιρετικής διατάξεως, που θα ορίζει ότι η προθεσμία για την έκδοση αποφάσεων επί υποθέσεων έτους 2022 από οκτάμηνη τρέπεται σε τουλάχιστον δωδεκάμηνη, καθότι το βάρος έκδοσης των αποφάσεων και της μη καθυστέρησης έκδοσης των αντίστοιχων αποφάσεων δεν είναι δυνατό να φέρουν οι Ειρηνοδίκες, οι οποίοι δεν ρωτήθηκαν για την εξέλιξη αυτή, αλλά και λόγω του ότι η ανωτέρω απόφαση για εκδίκαση όλων των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 εντός του τρέχοντος έτους δεν λήφθηκε μετά από την εκτίμηση των χρεώσεων και των υποδομών του εκάστοτε Ειρηνοδικείου. Σε άλλη περίπτωση, οι συνάδελφοι Ειρηνοδίκες, προκειμένου να τηρήσουμε τις ασφυκτικές προθεσμίες έκδοσης αποφάσεων θα αναγκαστούμε είτε να θυσιάσουμε την ελάχιστη προσωπική ζωή που μας έχει απομείνει, είτε την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδουμε.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διεκδικηθεί από την Ένωση άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών, τουλάχιστον κατά 100 θέσεων. Επειδή έχουν ακουστεί πολλά για αύξηση της ύλης των Ειρηνοδικείων και διάφοροι φορείς το έχουν αιτηθεί επισήμως, μεταξύ των οποίων και δικηγορικοί σύλλογοι, πρέπει να γίνει υπάρξει δέσμευση και ενιαία στάση ημών ως Δικαστών συνολικώς σαν Σώμα ότι ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Συνεπώς, αιτούμεθα από την Ένωση, όπως διεκδικήσει την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση περί επιμήκυνσης του χρόνου έκδοσης αποφάσεων επί υποθέσεων έτους 2022 και την ανωτέρω αναφερόμενη αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών, τουλάχιστον κατά 100 θέσεων και μετατροπή των μονοεδρικών Ειρηνοδικείων σε διεδρικών.

Β) ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πέραν της εκδίκασης υποθέσεων αστικής φύσεως, οι Ειρηνοδίκες στα περισσότερα μέρη και δη στα μονοεδρικά δικαστήρια καλούνται να εκτελέσουν και χρέη Πταισματοδίκη, μιας και οι μονοεδρικοί σχηματισμοί δεν διαθέτουν ξεχωριστή οργανική θέση Πταισματοδίκη. Το πρόβλημα αυτό επιχειρήθηκε προσφάτως να επιλυθεί με εσφαλμένη προσέγγιση, δια της θέσπισης νέου σώματος ασφαλείας και συγκεκριμένα την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας, στην οποία εσφαλμένως εκχωρούνται αυστηρά δικαστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες. Και αυτό γιατί δεν είναι ορθό και σύμφωνο με το Σύνταγμα να εκχωρούνται αρμοδιότητες, που από τη φύση τους εκτελούνται μόνο από πρόσωπα που φέρουν την δικαστική ιδιότητα και πληρούν τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας της δικαστικής κρίσεως.

Ως προς αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την άμεση μεταρρύθμιση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, ως προς το ζήτημα αυτό, έτσι ώστε το νεοσυσταθέν σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας να περιοριστεί σε βοηθητικά καθήκοντα και να εξαιρεθεί από καθήκοντα, τα οποία έχουν δικαστικό χαρακτήρα και εκ της φύσεώς τους δεν θα πρέπει να ανατίθενται σε άτομα που δεν φέρουν τη δικαστική ιδιότητα και δεν ενέχουν τα εχέγγυα της δικαστικής ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και απορρήτου των υποθέσεων που χειρίζονται.

 

Γ) ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΕΣ

Πέραν των ανωτέρω δικαστικών καθηκόντων μας, οι Ειρηνοδίκες έχουμε επιφορτιστεί με καθήκοντα κατ’ οικον ερευνών, τις οποίες δυστυχώς δεν μοιραζόμαστε με τους λοιπούς Δικαστικούς Λειτουργούς στην συντριπτική πλειοψηφία τους. Βάσει του νομοθετικού πλαισίου, η κατ’ οικον έρευνα διεξάγεται με παρουσία δικαστικού λειτουργού, ήτοι από Ειρηνοδίκη, Πρωτοδίκη και Εισαγγελέα. Στην πράξη οι Ειρηνοδίκες αναλαμβάνουμε αποκλειστικά εμείς τη συντριπτική πλειοψηφία των κατ’ οίκον ερευνών και τη μοιραζόμαστε ΜΟΝΟΝ με τους συναδέλφους εισαγγελείς. Οι Ειρηνοδίκες φέρουμε και αυτό το βάρος, πέραν των ήδη βεβαρημένων καθηκόντων μας. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο Ειρηνοδίκες ιδίως των μονοεδρικών και ιδίως των νησιωτικών συμπλεγμάτων να καλύπτουν την υπηρεσία ερευνών  μόνοι τους 365 ημέρες το χρόνο, να μην δικαιούνται ούτε να αρρωστήσουν ούτε να μεταβούν στις οικογένειές τους, οι οποίες συχνά αποτελούνται  ανήλικα τέκνα και ανήμπορους ηλικιωμένους, την φροντίδα των οποίων έχουν αναλάβει οι συνάδελφοι οικογενειάρχες.

Και ΕΡΩΤΟΥΜΕ το ΔΣ της Ένωσης ποια είναι η θέση του ως προς αυτό το ζήτημα;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ταυτόχρονα ως Ένωση να διεκδικηθεί νομοθετική διάταξη κατά την οποία ρητά πλέον θα ανατίθενται σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς οι κατ οίκον έρευνες του άρθρου 9 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης κατανομής και της ισότητας που προβλέπει το Σύνταγμα ώστε να μην ανατίθενται αυτές στην πράξη αποκλειστικά σε Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες. Ο έλεγχος τήρησης της δίκαιης αυτής κατανομής των κατ’ οίκον ερευνών προτείνεται να ασκείται από ένα συσταθέν Ειδικό Συμβούλιο Εφετών, το οποίο θα αποτελείται από τον Πρόεδρο Εφετών και τον Εισαγγελέα Εφετών της αντίστοιχης εφετειακής περιφέρειας και αυτός ο έλεγχος θα πραγματοποιείται μέσω θεσμοθέτησης υποχρέωσης κοινοποίησης της απόφασης περί κατανομής από το Συμβούλιο Πρωτοδικών προς το Συμβούλιο Εφετών. Στην κατανομή αυτή, επί της οποίας θα έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο Πρωτοδικών, θα λαμβάνεται και η εγγράφως διατυπωθείσα γνώμη του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου της αντίστοιχης περιφέρειας που θα απευθύνεται σε αμφότερους των ανωτέρω. Η απόρριψη ή η εν μέρει αποδοχή της γνώμης αυτής από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σε είτε σιωπηρή είτε ρητή απόρριψη του αιτήματος μας από το ΔΣ της ΕΝΔΕ ζητούμε την διεκδίκηση της μετατροπή των μονοεδρικών Ειρηνοδικείων σε διεδρικών.  

 

Δ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΑ

Είναι γνωστό, δε, ότι οι Ειρηνοδίκες συμμετέχουμε στη συντριπτική πλειοψηφία μας στους σχηματισμούς των Τριμελών Πλημμελειοδικείων της χώρας. Η παράσταση του Ειρηνοδίκη σε αυτούς τους δικαστικούς σχηματισμούς, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, πρέπει να ζητείται μόνον σε περίπτωση αναπλήρωσης Πρωτοδίκη και όταν υφίσταται λόγος, κατά τον οποίο δεν μπορεί να σχηματισθεί ο τριμελής δικαστικός σχηματισμός μόνο από τους συναδέλφους Πρωτοδίκες. Ωστόσο, η παράσταση του Ειρηνοδίκη σε αυτούς τους σχηματισμούς έχει γίνει μόνιμη πρακτική όλων σχεδόν των Πρωτοδικείων της χώρας και η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση έχει απωλέσει τον εξαιρετικό της χαρακτήρα. Η χρήση του Ειρηνοδίκη στους σχηματισμούς αυτούς και μάλιστα σε μόνιμη βάση είναι παράνομη, καθώς καταστρατηγείται ο εξαιρετικός χαρακτήρας της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης και ταυτόχρονα, επιβαρύνει αδικαιολόγητα τα ήδη βεβαρημένα καθήκοντά του.

Για αυτό το λόγο, προτείνουμε να αποστείλετε ως Ένωση μία σύσταση ως προς τη μη συνέχιση αυτής της πρακτικής και όπως επιχειρηθεί η αλλαγή της επίμαχης νομοθετικής ρύθμισης, κατά τρόπο που να είναι ευκρινείς οι λόγοι για την εκάστοτε αναπλήρωση Πρωτοδίκη από Ειρηνοδίκη σε τριμελή δικαστικό σχηματισμό, λόγοι οι οποίοι θα αφορούν την ύπαρξη συγκεκριμένων και πραγματικών κωλυμάτων εξαιτίας των οποίων είναι αδύνατη η συγκρότηση τριμελούς σύνθεσης.

 

Ε) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω βεβαρημένα καθήκοντα των Ειρηνοδικών και επιπρόσθετα ότι οι Ειρηνοδίκες είναι ισότιμοι Δικαστές με τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς, η μισθολογική τους κατάσταση θα πρέπει να είναι η ΙΔΙΑ με των λοιπών δικαστικών λειτουργών, καθώς δεν υπάρχει ουδείς λόγος που να στοιχειοθετεί το νόμιμο και το δικαιολογημένο αυτής της μισθολογικής ανισότητας, η οποία μάλιστα αντίκειται και στο ίδιο το Σύνταγμα.

Ως προς αυτό το ζήτημα, ζητούμε από την Ένωση όπως μας απαντήσει εγγράφως εάν θα επιχειρήσει να άρει αυτή την αδικία και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης όπως στοιχειοθετήσει αιτιολογημένα την θέση της αυτή.  Σημειώνουμε ότι το δίκαιο αυτό αίτημα αυτό υπήρξε και αίτημα του παρόντος Προεδρείου ως μειοψηφούσα ομάδα κατά την προηγούμενη διετία, η πραγματοποίηση του οποίου θα καταδείξει την αξιοπιστία του Προεδρείου στις προεκλογικές του διακηρύξεις.

 

ΣΤ) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Όπως είναι σε όλους γνωστό, οι τρείς εξουσίες του κράτους – νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική – είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες, βάσει του Συντάγματος και ισότιμες μεταξύ τους. Ωστόσο, η ισότητα αυτή δεν αποτυπώνεται και μισθολογικά, καταστρατηγώντας έτσι την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, λοιπόν, την άμεση διεκδίκηση από την Ένωση της μισθολογικής εξίσωσης των Δικαστών με τους εκπροσώπους των λοιπών εξουσιών του κράτους.

 

Z) ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως προς την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων στο χώρο της Δικαιοσύνης, προτείνουμε τη σύσταση μίας ομάδας εργασίας, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους από όλες τις ομάδες της Ένωσης και στόχος αυτής είναι η εκπόνηση μίας ολοκληρωμένης μελέτης, που θα αποτυπώνει τα προβλήματα όλων των δικαστικών λειρτουργών και θα προτείνει στοχευμένες και ριζικές λύσεις σε αυτά, επαναπροσδιορίζοντας το Δικαστικό χάρτη και εξορθολογίζοντας το υφιστάμενο καθεστώς προς κάτι πιο αποτελεσματικό και δίκαιο, με κύριο σκοπό τη ορθότερη απονομή της Δικαιοσύνης, την καλύτερη υπηρεσιακή μας κατάσταση και την αποκατάσταση της θέσης της Δικαιοσύνης.

 

Τα αναπληρωματικά μέλη της Εν.Δ.Ε. και εκπρόσωποι της ομάδας ΙUSTITIA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ