Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

ΕνΔΕ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 


            

 

 

 

          ΕΝΩΣΗ                                                 

   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         

        ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

 ΤΗΛ: 213 2156114 -  FAX 210 88 41 529

                   Τ.Κ. 101. 71

       e- mail: endikeis@otenet.gr                                                              

                                                                                                 

Αθήνα, 16-11-2022

Αρ. Πρωτ.: 484

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

Κατά την συνεδρίαση της 11ης  Νοεμβρίου 2022 της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, μέσω τηλεδιάσκεψης εκθέσαμε εν συντομία τις απόψεις μας, μέσω του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Ευστάθιου Βεργώνη, Εισαγγελέα Εφετών, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης « Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απρίλιου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Μεταξύ άλλων ρυθμίσεων προτείνεται να προστεθεί ως περίπτωση εγγραφής στο δελτίο ποινικού μητρώου του άρθρου 569 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019 (Α’ 96)] κάθε ποινική δίωξη που ασκείται για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299, 306, 312, 323Α, 324, στο δέκατο ένατο (19ο) Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α’ 95)] και στον ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, όταν τα εγκλήματα της εισαγόμενης ρύθμισης στρέφονται σε βάρος ανηλίκου, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης.  

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τάσσεται υπέρ οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης που επιτείνει την προστασία της ανηλικότητας ως υπέρτατου έννομου αγαθού. Η δημιουργία αρχείου - βάσης δεδομένων ατόμων που ευρίσκονται υπό κατηγορία και ερευνώνται για βαριές προσβολές του εν λόγω έννομου αγαθού είναι αναγκαία.  Το ποινικό μητρώο, και η σύνταξη σχετικού δελτίου, με άμεση συνέπεια την συμπερίληψη της δίωξης στα αντίγραφα ποινικού μητρώου, δικαστικής και γενικής χρήσης, αφού η προτεινόμενη ρύθμιση δεν κάνει διάκριση, δεν πρέπει να καταστεί τρόπος τήρησης τέτοιου αρχείου, καθώς δεν είναι συμβατός με το θεσμικό πλαίσιο και τα όρια που επιτάσσουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν τόσο κατά την νομοθέτηση όσο και κατά την σύγκρουση της ανάγκης προστασίας της ανηλικότητας με το τεκμήριο αθωότητας όπως ήδη αναγνωρίζεται από την αιτιολογική έκθεση. Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι διατάξεις περί τήρησης του ποινικού μητρώου, και ειδικότερα περί σύνταξης των ΔΠΜ που περιλαμβάνονται στο άρθρο 569 ΚΠΔ, αποτελούν μια από τις κύριες νομοθετικές εξειδικεύσεις του τεκμηρίου αθωότητας. Συγκεκριμένα συντάσσονται δελτία για αποφάσεις, πράξεις και διατάξεις και περατώνουν τελειωτικά μια δικαστική διαδικασία, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συνέχισής της, ενώ για πρώτη φορά προτείνεται η σύνταξη δελτίου για πράξη, όπως η ποινική δίωξη, που συνεπάγεται την έναρξη, και όχι το τέλος, μιας διαδικασίας, για ένα χρονικό διάστημα που το πρόσωπο- αντικείμενό της, κατά το τεκμήριο αθωότητας πρέπει να κρίνεται ως αθώο. Να θυμηθούμε ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται, κατά τον νομοθέτη, υπέρτερη γνώση τυχόν ποινικής έρευνας, όπως είναι η ποινική δίωξη, για το διορισμό π.χ. σε θέση δικαστικού λειτουργού, αυτός (ο νομοθέτης) απαιτεί πιστοποιητικό περί μη δίωξης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, πέραν της απαίτησης αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Πιστεύουμε ότι η προστασία της ανηλικότητας, με την δημιουργία βάσης δεδομένων για πρόσωπα που διώκονται για τα αναφερόμενα εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων, μπορεί να επιτευχθεί με την δημιουργία της με συγκέντρωση κεντρικά τέτοιων διώξεων, και την έκδοση σχετικών τέτοιων πιστοποιητικών από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΗΓΗ ΕνΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ