Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Ν. 4994/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κλπ

 

Τεύχος A’ 215/18.11.2022

 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτή-

σεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσι-

ών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενί-

σχυση της ανάπτυξης.

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

   Νόμος 1712 της 7/8.7.87. Εκσυγχρονισμός   επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών

   και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 30

Ορισμός Προέδρου εφορευτικής

επιτροπής κατά τις εκλογικές

διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων -

Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 7 ν. 1712/1987

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ