Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο από το 2023 και μετά


 Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων στοιχείων του προγράμματος εργασίας 2023+ του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το πλήρες πρόγραμμα εργασίας διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu.
ECA Press
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu
EL
Δελτίο Τύπου
Λουξεμβούργο, 8 Νοεμβρίου 2022


Η ανάκαμψη, η ενέργεια, το κλίμα, η ασφάλεια και πολλά άλλα στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας του για την περίοδο από το 2023 και μετά, στο οποίο παρουσιάζει τις ελεγκτικές προτεραιότητές του για το εγγύς μέλλον. Σε αυτές περιλαμβάνεται μεγάλο εύρος θεμάτων, που αντανακλούν τις κύριες προκλήσεις και τα κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ στο πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων. Οι ελεγκτές θα συνεχίσουν να ελέγχουν κατά πόσον η ΕΕ αξιοποιεί σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα εργασίας 2023+ του ΕΕΣ περιλαμβάνει κατάλογο 82 θεμάτων που σχετίζονται με στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. Παραδείγματος χάριν, 12 έλεγχοι καλύπτουν τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη μετά την πανδημία «NextGenerationEU» (NGEU), ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, εστιάζοντας κυρίως στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ). Υπό τον τίτλο «κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και φυσικοί πόροι», το πρόγραμμα εργασίας απαριθμεί 21 ελέγχους που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή ασφάλεια, τη ρύπανση, τη μεταφορά ζώων και τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Το ΕΕΣ θα εξετάσει επίσης την εξωτερική δράση της ΕΕ, όπως τη βοήθεια στους πρόσφυγες, τη στρατιωτική κινητικότητα και την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας.
«Κάθε πολίτης της ΕΕ και των κρατών μελών της βρίσκεται αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις πολλαπλών κρίσεων: της πανδημίας, της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής και, πλέον πρόσφατα, της τεράστιας κρίσης στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και της μετανάστευσης που προκάλεσε ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Tony Murphy, Πρόεδρος του ΕΕΣ. «Ως εκ τούτου, ως ο ανεξάρτητος ελεγκτής της ΕΕ, θα ελέγξουμε αν τα κονδύλια της ΕΕ δαπανήθηκαν ορθά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των εν λόγω πολλαπλών κρίσεων.»
2
EL
Οι ελεγκτές θα εξετάσουν επίσης βασικά ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ, όπως την παραγωγή μπαταριών, τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την προώθηση του υδρογόνου στις μεταφορές. Σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές, θα εξετάσουν συγκεκριμένα την τραπεζική εποπτεία της ΕΕ, τον φορολογικό ανταγωνισμό στην ΕΕ και τις επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης, θα καλυφθούν και πολλά άλλα συναφή θέματα, από τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και το κράτος δικαίου μέχρι την οδική ασφάλεια και την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης. Τέλος, τρεις έλεγχοι θα έχουν ως αντικείμενο την καταπολέμηση της απάτης: τη δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων, τη στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης και τα μέτρα της για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ επί των εισαγωγών.
Γενικές πληροφορίες
Μέσω των ανεξάρτητων, επαγγελματικών και επιδραστικών ελεγκτικών εργασιών, το ΕΕΣ αξιολογεί την οικονομία, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη νομιμότητα και την κανονικότητα της δράσης της ΕΕ. Οι ελεγκτικές εκθέσεις και γνώμες που καταρτίζει συνιστούν στοιχείο καθοριστικής σημασίας στην αλυσίδα της λογοδοσίας στην ΕΕ και υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους υπευθύνους για την εκτέλεση των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, ήτοι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις διοικητικές αρχές των κρατών μελών. Επίσης, με τις εκθέσεις του ΕΕΣ παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αυτή και τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.
Το πρόγραμμα εργασίας 2023+ είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu.
Επικοινωνία με τον Τύπο
Γραφείο Τύπου του ΕΕΣ: press@eca.europa.eu
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - κιν.: (+352) 691 551 502
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - κιν.: (+352) 621 552 224
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - κιν.: (+352) 691 553 547

 https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=62481

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ