Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Πολ/Ποιν) ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 2804/08.11.2022

Τεύχος Γ’ 2804/08.11.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με π.δ. της 6ης Νοεμβρίου 2022, που εκδόθηκε στην
Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμ-
φωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα 59,
63, 89 και 91 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας» την παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 172/2022 απόφα-
ση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό
του Αρεοπαγίτη, για πλήρωση κενής οργανικής θέσης,


ο Πρόεδρος Εφετών Αθηνών Λεωνίδας Χατζησταύρου
του Αποστόλου.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23458/
8.11.2022)
Με π.δ. της 6ης Νοεμβρίου 2022, το οποίο εκδόθη-
κε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, σύμφωνα με τα άρθρα 89 και 90 του Συντάγμα-
τος, την παρ. 6 του άρθρου 61 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την παρ. 10 του άρθρου 10 του
ν. 2331/1995 (Α’ 173), το άρθρο 7 του π.δ. 6/2021 (Α’ 7),
την υπ’ αρ. 115/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
τα π.δ. από 20.11.2020 (Γ’ 1885) και 6.10.2021 (Γ’ 2474) ,
παρατείνεται, για ένα (1) ακόμη έτος, η απόσπαση στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, με πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση, του Εφέτη Αθηνών, Παναγιώτη Καρακωνστα-
ντή του Νικολάου, της Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών,
Ευθυμίας Βερροιώτου του Νικολάου και του Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, Ιωάννη Παναγόπουλου του Πανα-
γιώτη για τη στελέχωση της Ειδικής Νομικής Υπηρεσί-
ας, προκειμένου να παρέχουν συνδρομή στο νομοπαρα-
σκευαστικό έργο του Υπουργείου, στη νομική κάλυψη
των ελληνικών θέσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαι-
οσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σε κάθε
άλλο θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Νομικής Υπηρεσίας.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ