Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 2786/07.11.2022

 Τεύχος Γ’ 2786/07.11.2022

 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Οκτωβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
το άρθρο 3Α του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 130, διόρθωση σφάλματος Α’ 146), το οποίο
προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4912/2022 «Ενιαία
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 59), το π.δ. 83/2019 «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-


πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρ-
θωση σφάλματος Α’ 126) και το από 26 Αυγούστου 2022
προεδρικό διάταγμα «Διορισμός δόκιμων Ειρηνοδικών
Δ’ τάξης» (Γ’ 2179), ανακαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 42 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, το από 26 Αυγού-
στου 2022 προεδρικό διάταγμα με θέμα «Διορισμός δό-
κιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης» (Γ’ 2179), κατά το μέρος που
αφορά στον διορισμό του δόκιμου Ειρηνοδίκη Δ’ τάξης,
Κωνσταντίνου Καραμπίνη του Θεφάνη και της Ειρήνης,
και στην τοποθέτησή του στο Ειρηνοδικείο Μυκόνου,
επειδή ρητώς δεν αποδέχτηκε τον διορισμό του.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ