Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022

N. 4987/2022 Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 Τεύχος A’ 206/04.11.2022

 

 

 

Άρθρο 54Α

Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο

Ιδιοκτησίας Ακινήτων

 

4. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου

εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομε-

ρούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης

ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον

υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο

περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα πέντε (5)

προηγούμενα έτη.

 

Άρθρο 55

Αρμοδιότητες Φορολογικής Διοίκησης

κατά την ποινική διαδικασία

 

 

Άρθρο 55Α

Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε

ποινική δίκη

 

Άρθρο 66

Εγκλήματα φοροδιαφυγής

 

 

Άρθρο 71

Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Όπου σε κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή ή

αναφορά σε διάταξη του Μέρους Α’ του ν. 4174/2013

(Α’ 170) ή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.),

ή γενικά στον ν. 4174/2013 ή στον Κώδικα Φορολογικής

Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), εφεξής νοείται η αντίστοιχη διάταξη

του παρόντος Κώδικα ή ο παρών Κώδικας

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ