Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕλΣυν) ΦΕΚ Γ 1691/2021

ΦΕΚ Γ 1691/2021 

 

 Με το από 15.07.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 5 του άρθρου 88
του Συντάγματος, 2) του άρθρου 59 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), 3) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137) και του


π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Α΄ 121), αποχωρεί από την Υπηρεσία, από την 1η
Ιουλίου 2021, ο Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Στυλιανός Λεντιδάκης του Βασιλείου, λόγω συμπληρώ-
σεως του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του.
Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4441954612/06.07.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"