Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ (Ειρην) ΦΕΚ Γ 1691/2021

ΦΕΚ Γ 1691/2021 

 

 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 6ης Ιουλίου 2021, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα: Α) με τις διατάξεις: 1. του άρθρου
90 του Συντάγματος, 2. του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/
1988, Α’35): α) άρθρο 49, όπως η παρ. 2 αυτού αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4274/2014
(Α’ 147), όπως η παρ. 3 αυτού αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 (Α’ 55), η παρ. 5
αυτού αντικαταστάθηκε και οι παρ. 6, 7, 8, 9 και 10
προστέθηκαν με το άρθρο 93 του ν. 4055/ 2012


(Α’ 51) και β) άρθρο 78, όπως οι παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8
αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 11 του
ν. 1968/1991 (Α’ 150) και το άρθρο 8 του ν. 2993/2002
(Α’ 58) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 99 του
ν. 4055/2012 (Α’ 51), 3. της περ. α’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του ν. 3258/2004 (Α’ 144). Β) Το π.δ. 83/2019 «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). Γ)
Την υπ’ αρ. 28/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
προάγονται κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ειρηνοδίκη Γ’
τάξης οι κάτωθι Ειρηνοδίκες Δ’ τάξης, επειδή συγκεντρώ-
νουν σε ιδιαίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του
νόμου τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 1) Κρωπίας,
Παλόγου Μαρία του Αντωνίου, 2) Αγρινίου, Ευαγγελο-
δήμου Μαρία του Ιωάννη, 3) Αχαρνών, Κοκκίνου Καλ-
λιόπη του Ταξιάρχη, 4) Πειραιά, Μιχαηλίδη Αικατερίνα
του Γεωργίου, 5) Νάξου, Ρέτζιου Ελένη του Αντωνίου,
6) Καβάλας, Μπατσουγιάννης Δημήτριος του Χρήστου,
7) Κρωπίας, Κωστίνα Αικατερίνη του Ανδρέα, 8) Διδυμο-
τείχου, Σέμου Κυριακή του Αναστασίου, 9) Αμαρουσίου,
Τσινταβής Βασίλειος του Ευθυμίου και 10) Αμυνταίου,
Λιοσάτου Βασιλική του Σπυρίδωνος.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 33782/
13.07.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"