Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣτΕ - ΦΕΚ Γ 1564/2021

ΦΕΚ Γ 1564/2021
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 7ης Ιουλίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της
παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, β) της παρ. 3
του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και


κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35), όπως η παρά-
γραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 1
του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφο-
ρά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55) και της
παρ. 3 του άρθρου 62 του ιδίου Κώδικα και γ) της υπ’ αρ.
26/30.06.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου,
Επιλέγεται για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Αντι-
προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ο Σύμβουλος
Επικρατείας, Σπυρίδων-Κωνσταντίνος Μαρκάτης του Ιπ-
ποκράτη, ο οποίος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για να
προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπ. Δικαιοσύνης: 33787οικ/12.7.2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ