Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΦΕΚ Γ 1469/2021

ΦΕΚ Γ 1469/2021 

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2021, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με:
1) τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος,
β) της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού δι-


καστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α’ 35),
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς με το
άρθρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών λειτουργών
στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά του
αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55), και της παρ. 10
του άρθρου 77 του ιδίου Κώδικα, όπως η παράγραφος
αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις
γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου
και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 81).
2) Την υπ’ αρ. 20/23.6.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου,
Επιλέγεται για την πλήρωση της κενωθείσας θέσης του
Προέδρου του Αρείου Πάγου η Αντιπρόεδρος του Αρείου
Πάγου, Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ, η οποία έχει όλα τα
νόμιμα προσόντα για να προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Δικαιοσύνης: 31149οικ./
30-06-2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"