Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Ν. 4820/2021 Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.

 


ΦΕΚ A 130/2021 

 

Άρθρο 186

Χορήγηση αποζημίωσης ανωτάτων

δικαστικών λειτουργών

 

Άρθρο 204

Παράταση προθεσμίας αποστολής

Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό

Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή

των Ελλήνων

 

 

Άρθρο 205

Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού

ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

 

Άρθρο 206

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

   Ν.Δ.356 της 27.3/5.4.1974 :Περί Κώδικος Εισπράξεως

   Δημοσίων Εσόδων. (A'  90).

 

 

Κώδικα περί Δικηγόρων

(ν. 4194/2013, Α’ 208)

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738   (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020)

 

 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

 

        NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014)

 

 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"