Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣτΕ - ΦΕΚ Γ 1456/2021

ΦΕΚ Γ 1456/2021 

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ής Ιουνίου 2021, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος,
β) της παρ. 3 του άρθρου 49 του Κώδικα οργανισμού
δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988


(Α’ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελι-
κώς με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010 «Επιλογή δικαστικών
λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και
επαναφορά του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» (Α’ 55)
και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ιδίου Κώδικα.
2) Την υπ’ αρ. 19/23.06.2021 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου.
Επιλέγεται για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας ο Αντιπρόεδρος του
Συμβουλίου της Επικρατείας, Δημήτριος Σκαλτσούνης
του Παναγή, ο οποίος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα για
να προαχθεί στη θέση αυτή.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης: 31148οικ./
30-06-2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"