Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ Οικ. Εισαγγελέα - ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΕλΣυν) Τεύχος Γ’ 2147/05.09.2022

 Τεύχος Γ’ 2147/05.09.2022

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, του άρθρου 33 παρ. 1 του ν. 4620/2019 «Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας» (Α’ 96), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 53 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και την 123/2022
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης ορίζονται για θητεία


δύο (2) ετών και τοποθετούνται στο Τμήμα Οικονομικού
Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ως επίκου-
ρα μέλη, οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών Ευθυμία
Στάμου του Τριαντάφυλλου και Δημήτριος Αποστολάς
του Θεόδωρου.


Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 89
και 90 του Συντάγματος, των άρθρων 61, 63 και 91 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), του άρθρου
10 παρ. 10 του ν. 2331/1995 (Α’ 173), του άρθρου 7 του
π.δ. 6/2021 (Α’ 7) και με την 5/2022 απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση, ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Γεώργιος Παπαθεοδώρου του Ισιδώρου, από
16.09.2022 έως 06.03.2023, για τη στελέχωση της Ειδι-
κής Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να παρέχει συν-
δρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουργείου,
στη νομική κάλυψη των ελληνικών θέσεων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο και σε κάθε άλλο θέμα που άπτεται των αρμο-
διοτήτων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ