Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2422/26.09.2022

Τεύχος Γ’ 2422/26.09.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 12ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 91/


2022 απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθεται αυτε-
παγγέλτως, για υπηρεσιακούς λόγους, η Πρωτοδίκης
Καστοριάς, Μαρία Σαλμανλή του Αθανασίου, στο Πρω-
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονο-
μικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 40095/
20.09.2022, ΑΔΑ: 6ΗΧΗΩ-Δ6Ι).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ