Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

N. 4967/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου (τροποποίηση ΑΚ)

Τεύχος A’ 171/09.09.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές

που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια

ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσι-

ών (L 136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες

πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλή-

σεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού

(ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και

την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L 136)

και λοιπές διατάξεις.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

                ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2251/1994

               Προστασία των καταναλωτών

 

 

ΑΚ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ