Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΔ - Τεύχος Γ’ 2240/12.09.2022

Τεύχος Γ’ 2240/12.09.2022

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος και τα άρθρα 59 και 77 του Κώδικα Οργα-
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 4938/2022 Α΄ 109) και τις 5, 6, 7, 15, 23 και 30
/2022 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Διοικητικής Δικαιοσύνης:
Α. Προάγεται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλή-
ρωση κενής οργανικής θέσης, η Εφέτης του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης Άννα-Μαρία Βενετιάδου του Κυ-
ριάκου που έχει τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετείται
στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, της προαγωγής
της λογιζομένης από 5-2-2022.


Β. Πρoάγoνται, κατ’ εκλογή, στo βαθμό τoυ Εφέτη
των Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών ορ-
γανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρόεδροι Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Πειραιώς, Πα-
ναγιώτης Μάντζαρης του Γεράσιμου στο Διοικητικό
Εφετείο Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης από
26-12-2021 καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιότητάς
του στον πίνακα αρχαιότητας των Εφετών Διοικητικών
Δικαστηρίων, μετά την Εφέτη Σταυρούλα Χατζοπούλου
του Στυλιανού και πριν την Εφέτη Χαρίκλεια Σαμουρέλη
του Στεργίου, 2) Χανίων, Αλεξία Γοναλάκη του Γεωργίου
στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, της προαγωγής της λο-
γιζομένης από 7-5-2022 και 3) Θεσσαλονίκης, Φωτεινή
Μπάτζιου του Δημητρίου στο Διοικητικό Εφετείο Λά-
ρισας, της προαγωγής της λογιζομένης από 1-7-2022.
Γ. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του Προέδρου
Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, για πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πρωτοδίκες
Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής: 1) Αθηνών, Ευ-
γενία Κριατσιώτη του Ηλία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από 31-8-
2021, καθοριζομένης δε της σειράς αρχαιότητάς της
στον πίνακα αρχαιότητας των Προέδρων Πρωτοδικών
Διοικητικών Δικαστηρίων, μετά την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Κωνσταντία Αλατζογιάννη του Γεωργίου και πριν
την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ελένη Αγγέλη του Ιωάννη,
2) Θεσσαλονίκης, Σοφία Σαββοπούλου του Ελευθερίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, της προα-
γωγής της λογιζομένης από 19-12-2021, καθοριζομένης
δε της σειράς αρχαιότητάς της στον πίνακα αρχαιότητας
των Προέδρων Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
μετά την Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Κοσμοπούλου
του Γαβριήλ και πριν την Πρόεδρο Πρωτοδικών Αρτεμη-
σία Καλουψή του Σωκράτη, 3) Θεσσαλονίκης, Βασιλική
Βακούλα του Αλεξάνδρου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης της προαγωγής της λογιζομένης από
7-5-2022, 4) Πειραιώς, Νικόλαος Σεκλός του Σωτηρίου
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς και 5) Χαλκίδας,
Αικατερίνη Κωνστάντιου του Σταύρου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Κορίνθου, της προαγωγής τους λογιζομέ-
νης από 1-7-2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης 23441/12-9-2022)
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ