Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Τεύχος Γ’ 2313/16.09.2022

 Τεύχος Γ’ 2313/16.09.2022

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου
2022, το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 59, 61, 63 και 91 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’109), την υποπαρ. Δ9 «Δα-
πάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), το από
11 Αυγούστου 2022 π.δ. (Γ’ 1965) μεταθέσεις δικαστι-


κών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστη-
ρίων και την υπ’ αρ. 28/2022 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαι-
οσύνης, αποσπάται για έξι (6) μήνες στο Πρωτοδικείο
Καστοριάς, η Πρωτοδίκης Κιλκίς και ήδη Θεσσαλονίκης,
Άννα Δεληανδρέου του Νικολάου.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 31063/29.06.2022, ΑΔΑ:6ΒΒΦΩ-ΟΦΦ και 31063Α/
29.06.2022, ΑΔΑ: 6Χ95Ω-ΗΦΜ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ