Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΣτΕ) Τεύχος Γ’ 2320/16.09.2022

Τεύχος Γ’ 2320/16.09.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, το άρθρο 74 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109) και την υπ’ αρ. 17/2022 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης:
Α. Καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κα-


τέχουν οι Πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ευτυχία Κουράκου του Γεωργίου, Αντωνία-Ελένη Αν-
δρουτσοπούλου του Γεωργίου και Νικόλαος Νικολάκης
του Στεργίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν πλέον οργανικές
θέσεις Παρέδρων και
Β. Προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Παρέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας, για πλήρωση κενής ορ-
γανικής θέσης, ο Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας Δημήτριος Τσαρούχας του Στυλιανού, ο οποίος έχει
τα νόμιμα προσόντα και οι Εισηγήτριες του Συμβουλίου
της Επικρατείας Θεοφανεία Ρίζου-Έκαρτ του Δημητρίου,
Μαρία Μπάκαβου του Ευαγγέλου και Φωτεινή Μπαγέ-
ρη του Φιλίππου, σε προσωποπαγείς θέσεις Παρέδρων
του Συμβουλίου της Επικρατείας, της προαγωγής τους
λογιζομένης από 1-7-2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης 23425/6-9-2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ