Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Πολ/Ποιν) Τεύχος Γ’ 2380/21.09.2022 - Τεύχος Γ’ 2352/21.09.2022

Τεύχος Γ’ 2380/21.09.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90
του Συντάγματος, των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»


της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την
87/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθεται
αυτεπαγγέλτως ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Λευκάδας,
Ιωάννης Τζαφέστας του Κωνσταντίνου, στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών.
(Αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
42006/19.09.2022, ΑΔΑ: ΩΤ9ΧΩ-0Σ5)
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Τεύχος Γ’ 2352/21.09.2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 23ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ.
92/2022 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθεται
αυτεπαγγέλτως ο Πρωτοδίκης Κω, Γεώργιος Χρήστου
του Αθανασίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
43058/16.09.2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ