Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΓΔΕΕ: Επανεκλογή Προέδρου - Αντιπροέδρου (Έλληνα) - ανανέωση θητείας μελών

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 153/22

Λουξεμβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2022

 

Ο Marc van der Woude επανεξελέγη Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατόπιν της μερικής ανανέωσης της θητείας ορισμένων μελών και της ανάληψης καθηκόντων εκ μέρους τριών νέων μελών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  , ο Marc van der Woude επανεξελέγη σήμερα από τους συναδέλφους του Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από 16 Σεπτεμβρίου 2022 έως 31 Αυγούστου 2025.

Βιογραφικό σημείωμα του Marc van der Woude

Γεννηθείς το 1960 στο Gorredijk (Κάτω Χώρες), ο Marc van der Woude ολοκλήρωσε τα πρώτα έτη των σπουδών του στο Rijksuniversiteit Groningen (Πανεπιστήμιο του Groningen, Κάτω Χώρες), όπου έλαβε το 1983 πτυχίο νομικής. Συνέχισε τις σπουδές του στο Κολέγιο της Ευρώπης (Βέλγιο) μέχρι το 1984.

Μετά την περάτωση των σπουδών του, ασχολήθηκε πολύ ενεργά με την εκπαίδευση και την έρευνα στο Κολέγιο της Ευρώπης, όπου ήταν βοηθός μέχρι το 1986. Εν συνεχεία, διετέλεσε εντεταλμένος διδασκαλίας στο Universiteit Leiden (Πανεπιστήμιο του Leiden, Κάτω Χώρες) από το 1986 έως το 1987. Καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του διατήρησε στενούς δεσμούς με την εκπαίδευση, το δε 2000 κατέλαβε θέση καθηγητή νομικής στο Erasmus Universiteit Rotterdam (Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ, Κάτω Χώρες). Συντάκτης πολυάριθμων δημοσιεύσεων, έχει συμβάλει στην εξέλιξη του δικαίου του ανταγωνισμού με πληθώρα έργων αναφοράς στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα με την πανεπιστημιακή του ενασχόληση, ο Μ. van der Woude ακολούθησε σταδιοδρομία στον τομέα της εφαρμογής του δικαίου. Από το 1987 έως το 1989 εργάστηκε στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην οποία άσκησε καθήκοντα εισηγητή στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Στη συνέχεια, ανέλαβε υπηρεσία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συνεργάστηκε, ως εισηγητής, με τους δικαστές Thymen Koopmans και Paul Joan George Kapteyn από το 1989 έως το 1992. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον διόρισε διοικητικό υπάλληλο στη μονάδα συντονισμού στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, καθήκοντα τα οποία άσκησε από το 1992 έως το 1993 πριν γίνει μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της, από το 1993 έως το 1995. Το έτος αυτό απέκτησε την ιδιότητα του δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Βρυξελλών (Βέλγιο), με κύριο αντικείμενο της ενασχόλησής του το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Ο Μ. van der Woude διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν πρόεδρο τμήματος στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και Αντιπρόεδρο στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 εξελέγη Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου και κατέχει έκτοτε τη θέση αυτή. 

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη ® (+352) 4303 2582

 

 ============

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 154/22

Λουξεμβούργου, 16 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Σάββας Παπασάββας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατόπιν της μερικής ανανέωσης της θητείας ορισμένων μελών και της ανάληψης καθηκόντων εκ μέρους τριών νέων μελών του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [1], ο Σάββας Παπασάββας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου για την περίοδο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2025.

Βιογραφικό σημείωμα του Σάββα Παπασάββα

Γεννηθείς το 1969 στη Λευκωσία (Κύπρος), ο Σάββας Σ. Παπασάββας σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) από όπου έλαβε πτυχίο νομικής το 1991. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Universite de Paris II (Γαλλία) και έλαβε, το 1992, μεταπτυχιακό τίτλο (D.E.A) στο δημόσιο δίκαιο. Το 1995, μετά την ολοκλήρωση διδακτορικού κύκλου σπουδών στο Universite d'Aix-Marseille III (Γαλλία), ανακηρύχθηκε διδάκτωρ νομικής.

Εγγεγραμμένος στον Παγκύπριο δικηγορικό σύλλογο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λευκωσίας από το 1993, ο Σ. Παπασάββας συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως δικηγόρος μέχρι τον διορισμό του στο Γενικό Δικαστήριο το 2004.

Δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εντεταλμένος διδασκαλίας από το 1997 έως το 2002, στη συνέχεια δε εξελέγη λέκτορας συνταγματικού δικαίου και δίδαξε με την ιδιότητα αυτή από το 2002 έως το 2004.

Ο Σ. Παπασάββας διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 12 Μαΐου 2004 και εξελέγη πρόεδρος τμήματος για δύο διαδοχικές θητείες, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016. Οι συνάδελφοί του τον εξέλεξαν Αντιπρόεδρο του Γενικού Δικαστηρίου στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ασκεί έκτοτε τα καθήκοντα αυτά.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο. Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη ® (+352) 4303 2582

 [1] Βλ. ανακοινωθέν Τύπου 152/22 της 15ης Σεπτεμβρίου 2022.

 


================


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 152/22

Λουξεμβούργου, 16 Σεπτεμβρίου 2022Πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου

Μερική ανανέωση της θητείας ορισμένων μελών και ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους τριών νέων μελών του Γενικού Δικαστηρίου

Η Elisabeth Tichy-Fisslberger, ο Γουλιέλμος Βαλασίδης και ο Steven Verschuur είναι τα νέα μέλη του Γενικού Δικαστηρίου

Με αποφάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2021, της 27ης Απριλίου 2022, της 29ης Ιουνίου 2022 και της 20ής Ιουλίου 2022, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2028, τη θητεία είκοσι ενός δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου, ήτοι των Lauri Madise, Iko Nomm, Άννας Μαρκουλλή, Σάββα Παπασάββα, Tuula Pynna, Heikki Kanninen, Maria Jose Costeira, Ricardo Da Silva Passos, Geert De Baere, Sten Frimodt Nielsen, Krisztian Kecsmar, Paul Nihoul, Jesper Svenningsen, Marc Van Der Woude, Ion Galea, Marc Jaeger, Dean Spielmann, Mirela Stancu, Ιωάννη Δημητρακόπουλου, Gerhard Hesse και Tihamer Toth.

Με αποφάσεις της 27ης Απριλίου 2022, της 29ης Ιουνίου 2022 και της 20ής Ιουλίου 2022, διορίστηκαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2028, η Elisabeth Tichy-Fisslberger (διαδεχόμενη τον Viktor Kreuschitz), ο Γουλιέλμος Βαλασίδης (διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο) και ο Steven Verschuur (διαδεχόμενος τον Rene Barents).

Επ' ευκαιρία της λήξεως των καθηκόντων και της αποχωρήσεως των Viktor Kreuschitz, Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και Rene Barents, καθώς και της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων των νέων μελών του θεσμικού οργάνου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πανηγυρική συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί απευθείας από τις 18:00 στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://cconnectedviews.com/01/LiveMeetings/cdjΓεννηθείσα το 1957 στη Βιέννη (Αυστρία), η Elisabeth Tichy-Fisslberger έλαβε το 1980 πτυχίο νομικής και στη συνέχεια πραγματοποίησε σπουδές στο διεθνές δίκαιο στο Universite catholique de Louvain (Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν, Βέλγιο) το 1981.

Άρχισε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1982 ως διερμηνέας συνεδρίων, καθήκοντα τα οποία άσκησε μέχρι το 1988. Παράλληλα, συνέχισε τις γλωσσολογικές σπουδές της στο Universitat Wien (Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία) από όπου έλαβε πτυχίο γλωσσολογίας το 1984.


Από το 1988 έως το 1993 άσκησε καθήκοντα συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση ευρωπαϊκών και οικονομικών υποθέσεων του αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών.

Το 1990 αποσπάστηκε στην Πρεσβεία της Αυστρίας στο Δουβλίνο. Από τα μέσα του 1991 έως τα μέσα του 1992 διετέλεσε αναπληρώτρια διευθύντρια για την πολιτική μεταφορών της ΕΕ στο αυστριακό Υπουργείο Εξωτερικών στη Βιέννη. Εν συνεχεία αποσπάστηκε στην Πρεσβεία της Αυστρίας στο Λονδίνο.

Από το 1993 έως το 2000 ορίστηκε υπουργός-σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Επιστρέφοντας στο αυστριακό Υπουργείο Εξωτερικών, η Elisabeth Tichy-Fisslberger διετέλεσε διευθύντρια γενικών υποθέσεων και θεσμών της ΕΕ από το 2000 έως το 2003. Στη συνέχεια διορίστηκε βοηθός γενική διευθύντρια ευρωπαϊκών και οικονομικών υποθέσεων και, από το 2007, γενική διευθύντρια νομικών και προξενικών υποθέσεων. Εξάλλου, από το 2009 έως το 2017, άσκησε επίσης καθήκοντα εθνικής συντονίστριας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Από τον Δεκέμβριο του 2017 διετέλεσε πρέσβειρα στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς στη Γενεύη. Το 2020 εξελέγη πρόεδρος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και το 2021 πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

Παράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές, η Elisabeth Tichy-Fisslberger δίδαξε δίκαιο στη Diplomatische Akademie Wien (Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης, Αυστρία) από το 2002. Μεταξύ των ετών 2006 και 2017 δίδαξε επίσης στο Universitat Wien.

Η Elisabeth Tichy-Fisslberger διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Γουλιέλμος Βαλασίδης

Γεννηθείς το 1971 στη Θεσσαλονίκη, ο Γουλιέλμος Βαλασίδης έλαβε το 1993 το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1996 λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στο Δίκαιο από την Harvard Law School (Νομική Σχολή του Harvard, Ηνωμένες Πολιτείες).

Από το 1993 έως το 1995 εργάστηκε ως ασκούμενος δικηγόρος ενόψει των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Αφού έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το 1996, εργάστηκε σε δικηγορικά γραφεία στο Μεξικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 1998 ανέλαβε για πρώτη φορά υπηρεσία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εισηγητής στο γραφείο του δικαστή Κρατερού Ιωάννου. Εν συνεχεία άσκησε καθήκοντα εισηγητή στο γραφείο του δικαστή Βασιλείου Σκουρή, μετέπειτα Προέδρου του Δικαστηρίου από το 2003, του οποίου υπήρξε συνεργάτης επί δεκαπενταετία, από το 1999 έως το 2014.

Το 2014 διορίστηκε διευθυντής Πρωτοκόλλου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου και στη συνέχεια διευθυντής Επικοινωνίας, καθήκοντα τα οποία άσκησε έως το 2022.

Παράλληλα με τις νομικές δημοσιεύσεις του υπό την ιδιότητα του συγγραφέα ή του επιμελητή, ο Γουλιέλμος Βαλασίδης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρακτική διδασκαλία του δικαίου της Ένωσης, συμμετέχοντας ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή του European Law Moot Court Competition, ως μέλος της κριτικής επιτροπής από το 2004 έως το 2005 και στη συνέχεια ως μέλος και αντιπρόεδρος της European Law Moot Court Society από το 2006 έως το 2022. Τακτική ήταν επίσης η συμμετοχή του σε συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Γουλιέλμος Βαλασίδης διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.


Steven Verschuur

Γεννηθείς το 1977 στο Arnhem (Κάτω Χώρες), ο Steven Verschuur ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές του στο Universiteit Utrecht (Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, Κάτω Χώρες) από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών το 2001. Συνέχισε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο), από όπου έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ευρωπαϊκό δίκαιο το 2002. Το 2010 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Νομικής του Universiteit Utrecht.

Από το 2002, ο Steven Verschuur άσκησε δικηγορία σε δικηγορικά γραφεία στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο σε διάφορους τομείς του δικαίου της Ένωσης, όπως ο ανταγωνισμός, οι κρατικές ενισχύσεις, η εμπορική πολιτική, οι δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης.

Δημοσίευσε επίσης μεγάλο αριθμό σχετικών άρθρων σε νομικά περιοδικά και βιβλία.

Συγχρόνως, άσκησε καθήκοντα αναπληρωματικού δικαστή στο τμήμα αστικού δικαίου του rechtbank Zeeland- West-Brabant (πρωτοδικείου Zeeland-West-Brabant, Κάτω Χώρες) από το 2021 έως το 2022.

Ο Steven Verschuur διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη ® (+352) 4303 2582

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ