Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ειρ - Εισ - Πολ/Ποιν)


Τεύχος Γ’ 2456/29.09.2022

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015(Α΄ 94) και την υπ’ αρ. 89/2022 απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης, μετατίθεται αυτεπαγγέλτως η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Πρέβεζας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου του
Κωνσταντίνου, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
41643/22-9-2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

 

 Τεύχος Γ’ 2457/29.09.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 9ης Αυγούστου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α΄ 109), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και την υπ’ αρ. 76/2022
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθεται αυτεπαγ-
γέλτως ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σερρών, Δημήτριος
Τουφεξής του Γεωργίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αθηνών.
(Αρ. απόφ. Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονο-
μικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 39116/
20-09-2022, ΑΔΑ: Ω37ΖΩ-22Μ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ Τεύχος Γ’ 2461/29.09.2022

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Αυγούστου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την 134/2022 από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθεται αυτεπαγγέλτως
για υπηρεσιακούς λόγους ο Ειρηνοδίκης Χανίων Σταυρός
Ντην του Αλάμ - Αλεξάνδρου, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.
(Αρ. απόφ. της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
40188/21-9-2022, ΑΔΑ:ΩΔΖΛΩ-1ΗΠ).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ