Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (ΔΔ) Τεύχος Γ’ 2311/15.09.2022

Τεύχος Γ’ 2311/15.09.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Σεπτεμβρίου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
τα άρθρα 59 και 76 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022,
Α’109) και την υπ’ αρ. 32/2022 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης:
Α. Προάγεται σε θέση Πρωτοδίκη των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων, από 11-7-2021, η Πάρεδρος του Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Χρυσούλα Πεχλιβάνη
του Αθανασίου, επειδή συμπλήρωσε την απαιτούμενη από
τον νόμο δοκιμαστική υπηρεσία, έχει τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετείται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας. Η
σειρά αρχαιότητάς της καθορίζεται στον πίνακα αρχαιό-
τητας των Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων μετά


την Πρωτοδίκη Δήμητρα Γαμπά του Νικολάου και πριν
την Πρωτοδίκη Ανθούλα Καπελώνη του Κωνσταντίνου.
Β. Προάγονται σε θέσεις Πρωτοδικών των Τακτικών Διοι-
κητικών Δικαστηρίων, από 14-7-2022, οι παρακάτω Πάρε-
δροι Πρωτοδικείου, απόφοιτοι της 26ης σειράς της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, επειδή συμπλήρωσαν την
απαιτούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπηρεσία, έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής: 1) Θεσσαλο-
νίκης, Άννα Κελεσίδου του Χρήστου στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αλεξανδρούπολης, 2) Αθηνών, Μαρία- Ζωή Βαρελο-
πούλου του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
3) Θεσσαλονίκης, Μαρία Χατζησαββίδου του Παύλου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, 4) Αθηνών, Χρυσούλα
Γαβριηλίδου του Λουκά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-
νών, 5) Αθηνών, Ευγενία Γρινιεζάκη του Χαράλαμπου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 6) Θεσσαλονίκης, Χρή-
στος Σαρόγλου του Δανιήλ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύ-
ρου, 7) Θεσσαλονίκης, Δημήτριος-Φαίδωνας Γαβριηλίδης
του Βασιλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, 8)
Θεσσαλονίκης, Ελένη Μπουδουρίδου του Αθανασίου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, 9) Θεσσαλονίκης, Μαριέτα
Τσέφου του Γιώτη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 10)
Αθηνών, Ηλέκτρα Σακαγιάννη του Βασιλείου στο Διοικη-
τικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 11) Αθηνών, Ελπίδα Θεοδουλί-
δου του Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
12) Θεσσαλονίκης, Γεωργία Ρουσούδη του Παντελή στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, 13) Αθηνών, Ζαχαρούλα
Κακούτη του Ηλία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμά-
τας, 14) Θεσσαλονίκης, Λάζαρος-Μάριος Αικατερίνης του
Δημητρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, 15) Αθη-
νών, Βασιλική Χρυσοστόμου του Ανέστη στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, 16) Αθηνών, Γεωργία Θεοδωρά-
κη του Βασιλείου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων,
17) Αθηνών, Φωτεινή Καλογεροπούλου του Βασιλείου στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 18) Αθηνών, Άγγελος Πλα-
κόπουλος του Ιωάννη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,
19) Αθηνών, Δήμητρα Τσάρτα-Κουτσουμάρη του Γεωργί-
ου-Πάρι στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 20) Αθηνών,
Αναστασία Μπεκιάρη του Κωνσταντίνου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Ρόδου, 21) Θεσσαλονίκης, Αντωνία Δαγγίλα
του Αγγέλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
22) Θεσσαλονίκης, Αχιλλέας Αλεξόπουλος του Παναγιώτη
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, 23) Πειραιώς, Κωνστα-
ντίνα Τσική του Φωτίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου,
24) Αθηνών, Όλγα Πιπέρη του Αντωνίου στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Σύρου, 25) Πειραιώς, Καλλιόπη Μαχαίρα του
Γεωργίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου, 26) Αθηνών,
Αγγελική Κουτρίκη του Αθανασίου στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Πύργου, 27) Πειραιώς, Ελπίδα Σιβένα του Ιωάννη στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου και 28) Πειραιώς, Ιωάννης
Γκλαβάς του Ηλία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπουργείου Δικαιοσύνης: 23443/
15-9-2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ