Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (ΔΔ) -Τεύχος Γ’ 2453/28.09.2022

Τεύχος Γ’ 2453/28.09.2022

 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 89
και 90 τoυ Συντάγματoς, της παρ. 6 του άρθρου 61, των
άρθρων 63 και 80 τoυ Κώδικα Οργανισμoύ Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτoυργών (ν. 4938/2022,
Α’ 109), της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995


(Α’ 173), του άρθρου 7 του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του
Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7) και την 36/2022 απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης αποσπούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
για ένα (1) έτος με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση,
την Εφέτη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Φωτεινή
Καρβελά του Ιωάννη, για τη στελέχωση της Ειδικής Νο-
μικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ