Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΦΕΚ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (Τεύχος Γ’ 2452/28.09.2022)

Τεύχος Γ’ 2452/28.09.2022

 

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την παρ. 3 του άρθρου 567 του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας και την υπ’ αρ. 84/2022 απόφα-
ση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης, Α) Τοποθετείται στο Κατάστημα
Κράτησης Λάρισας η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας
Λουκία Παπαευθυμίου του Κωνσταντίνου, μετά τη λήξη
της θητείας της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας Ειρή-
νης Κεχαγιά του Δημητρίου, με μερική απαλλαγή από τα


λοιπά της καθήκοντα, για ένα (1) έτος. Β) Τοποθετείται
στο Κατάστημα Κράτησης Πειραιώς (Συγκρότημα Κα-
ταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού) ο Αντεισαγγελέας
Εφετών Πειραιά Νικόλαος Φιστόπουλος του Σωτηρίου,
με ολική απαλλαγή από τα λοιπά του καθήκοντα, για
ένα (1) έτος. Γ) Τοποθετείται στο Κατάστημα Κράτησης
Θεσσαλονίκης (Διαβατών) ο Αντεισαγγελέας Εφετών
Θεσσαλονίκης Χρήστος Τόλιας του Άγγελου και παρα-
τείνεται η θητεία της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσα-
λονίκης Χρυσάνθης Λαθήρα του Βασιλείου, με μερική
απαλλαγή από τα λοιπά τους καθήκοντα, για ένα (1) έτος
και Δ) Παρατείνεται στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών
η θητεία των: Λάμπρου Πατσαβέλλα του Ευαγγέλου,
Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών, και Ιωάννη Παΐσιου του
Νικολάου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, με μερική
απαλλαγή από τα λοιπά τους καθήκοντα, για ένα (1) έτος.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ